dr inż. arch. Andrzej Prusiewicz

Email andprusi@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 21 88
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/andprusi

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej, Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 308
Numer telefonu (58) 347 21 88

Notka biograficzna

Andrzej Prusiewicz dyplom architekta uzyskał w roku 1971, a stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie architektury w 1981 roku (Rozprawa doktorska pt. "Przesłanki programowe i funkcjonalno-przestrzenne projektowania małych, wielofunkcyjnych sal widowiskowych." Pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej od roku 1971 (w latach 2013-2017 na stanowisku profesora nadzwyczajengo.) Był kierownikiem Katedry Architektury Użyteczności Publicznej w latach 1997-2006. Specjalizuje się w obszarze architektury użyteczności publicznej, w szczególności w zakresie architektury teatru. Jest autorem lub współautorem wielu zrealizowanych obiektów  architektonicznych, m.in.

- Opera Nova w Bydgoszczy (Chmiel, Prusiewicz)

- Teatr Narodowy w Warszawie (Chmiel, Prusiewicz)

- Teatr Nowy w Poznaniu (Chmiel, Prusiewicz)

- Budynek Dydaktyczny Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (Prusiewicz, Ratajczyk-Piątkowska)

- Budynek Dydaktyczny Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (Grych, Prusiewicz)

- Nadbudowa budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej (Grych, Prusiewicz)

 

Andrzej Prusiewicz graduated from Gdansk University of Technology, Faculty of Architecture in 1971. He obtained PhD in 1981, also at Faculty of Architecture at Gdansk University o f Technology (Ph.D. thesis entitled "Spatial and functional conditions of the design of small, multifunctional show halls.") He has been working at the Faculty of Architecture at Gdansk University of Technology since 1971 (as associated professor in 2013-2017, as the head of the Department of Architecture of Public Buildings in 1997 - 2006). His research intrests concentrates on the field of architecture of public utility, mainly at the architecture of theatres. He is the author or co-author of many realized architectural projects, among others:

- Opera Nova in Bydgoszcz (Chmiel, Prusiewicz),

- National Theater in Warsaw (Chmiel, Prusiewicz),

- New Theater in Poznan (Chmiel, Prusiewicz),

- The Didactic Building of the Faculty of Management and Economics of Gdansk University of Technology (Prusiewicz, Ratajczyk-Piątkowska),

- The Didactic Building of the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdansk University of Technology (Grych, Prusiewicz),

- Building of the Faculty of Mechanical Engineering, Gdansk University of Technology (Grych, Prusiewicz).