dr inż. arch. Joanna Poczobut

Email jpocz@pg.edu.pl

Notka biograficzna

 

Joanna Poczobut  jest adiunktem w Katedrze Projektowania Środowiskowego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

Ukończyła Podyplomowe Studium Konserwacji Zabytków Urbanistyki i Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej; później - Podyplomowe Studium Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

Tematami jej naukowo-badawczych zainteresowań są: (1) rozwój i rewitalizacja małych i średnich miast, (2) ochrona zabytków architektury i urbanistyki, (3) kształtowanie krajobrazu i (4) ruralistyka.

Autorka i współautorka planów i opracowań studialnych dotyczących miast, gmin i powiatów.  

Należy i współpracuje z ogólnopolskim stowarzyszeniem "Forum Rewitalizacji" oraz Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków (o/Gdańsk).  

 

Joanna Poczobut  is an Assistant Professor at the Department of Sustainable Design in the Faculty of Architecture, the Gdańsk University of Technology. 

She completed the Postgraduate Studies in the Conservation of Monuments in Architecture and Urban Planning at the Faculty of Architecture, the Warsaw University of Technology, and later - the Postgraduate Studies in Urban and Regional Planning at the Faculty of Architecture, the Gdańsk University of Technology. 

The subjects of her research interests are: (1) the development and the revitalization of small and medium-sized towns, (2) preservation of historical monuments in architecture and urban planning, (3) landscape and (4) rural design.

Author and co-author of plans and studies for towns, communes and counties.

She cooperates and belongs to the national association "Forum for Revitalization" and to the Historical Monuments & Art Conservators Association Poland (branch in Gdańsk).