mgr inż. arch. Katarzyna Urbanowicz

Email katarzyna.urbanowicz1@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 21 33
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/katarzyna.urbanowicz1

Zajmowane stanowiska

Asystent
Miejsce pracy Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych, Wydział Architektury
Numer telefonu (58) 347 21 33
Email k.urbanowicz@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Katarzyna Urbanowicz (mgr inż. arch.) jest asystentem w Katedrze Architektury Miasta i Przestrzeni Nadwodnych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Prowadzi badania naukowe dotyczące nowych technologii multimedialnych i interaktywnych w przestrzeniach publicznych miast i ich potencjalnej roli w procesach odnowy miast.

Jest stypendystką programu Ceepus III Research Scholarship, który odbyła w Czech Technical University w Pradze w 2012r. i w Vienna University of Technology w Wiedniu w 2013r. Jest autorem i współautorem wielu artykułów o zasięgu międzynarodowym, np. Urbanowicz K., Nyka L.: Media architecture: participation through the senses, w: Proceedings of the 4th Media Architecture Biennale Conference: Participation (2012), Urbanowicz K., Nyka L.: Media Architecture and Interactive Art Installations Stimulating Human Involvement and Activities in Public Spaces. CBU International Conference Proceedings (2016), Urbanowicz K., Nyka L.: The Art of Virtual Information Exchange and its Influence on Real City Space, w: SGEM 2016, Wien, Urbanowicz K., Nyka L.: Interactive and media architecture – from social encounters to city planning strategies. Procedia Engineering (2016).

Katarzyna Urbanowicz jest współautorem i współorganizatorem projektów Intensive Program “Sensing the City – Designing Urban Experience’ oraz IP ‘Art & Science – Synergy of Technology and Art in the City Spaces’. Uczestniczyła jako nauczyciel i opiekun naukowy w wielu międzynarodowych architektonicznych oraz interdyscyplinarnych projektach i warsztatach, m.in. EWTA – Waterfront Settlements: 'Other Side of the Sea: Perception, Performance, Sense of Space' w Ayvalik, Turcja w 2010r. oraz w 2011r., IP 'Structures in Building Cultures: Textonical Shapes of Wood' w Amay, Belgia w 2011r. oraz w Sztutowie, Polska w 2012r., WIRE – Winter School International Research and Education w Ankarze, Turcja w 2013 i 2014r., EWWUD – European Workshop on Waterfront Urban Design, Cascais, Portugalia w 2014r., International Week at ULHT Lusofona University, Lisbon, Portugal w 2016r. oraz BISS Baltic International Summer School at HafenCity University Hamburg, Niemcy w 2015r. i w 2016r., i w wielu innych.

Katarzyna Urbanowicz (MSc. Ing. Arch.) is an Assistant and PhD candidate in the Department of Urban Architecture and Waterscapes at the Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology.

Her research focuses on new media and interactive technologies in public spaces and their possible role in the city renewal processes. Her research interests include the potential of artistic interventions in the city spaces to influence social relations and enrich the multi-sensory perception of the space. She received a Ceepus III Research Scholarship in Czech Technical University in Prague in 2012 and in Vienna University of Technology in Vienna, Austria in 2013. She is author and co-author of many scientific papers published internationally, e.g. Urbanowicz K., Nyka L.: Media architecture: participation through the senses. In: Proceedings of the 4th Media Architecture Biennale Conference: Participation (2012), Urbanowicz K., Nyka L.: Media Architecture and Interactive Art Installations Stimulating Human Involvement and Activities in Public Spaces. CBU International Conference Proceedings (2016), Urbanowicz K., Nyka L.: The Art of Virtual Information Exchange and its Influence on Real City Space, in: SGEM 2016, Wien, Urbanowicz K., Nyka L.: Interactive and media architecture – from social encounters to city planning strategies. Procedia Engineering (2016).

Katarzyna Urbanowicz was a co-author and co-organizer of EU-founded Intensive Programs: “Sensing the City – Designing Urban Experience’ and ‘Art & Science – Synergy of Technology and Art in the City Spaces’ and participated as a tutor in numerous international architectural and interdisciplinary programs and workshops, including EWTA – Waterfront Settlements: 'Other Side of the Sea: Perception, Performance, Sense of Space' in Ayvalik, Turkey in 2010 and 2011, IP 'Structures in Building Cultures: Textonical Shapes of Wood' in Amay, Belgium in 2011 and in Sztutowo, Poland in 2012, WIRE – Winter School International Research and Education in Ankara, Turkey in 2013 and 2014, EWWUD – European Workshop on Waterfront Urban Design, Cascais, Portugal in 2014, International Week at ULHT Lusofona University, Lisbon, Portugal in 2016 and BISS Baltic International Summer School at HafenCity University Hamburg, Germany in 2015 and 2016.