prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka

Email lucyna.nyka@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 10 88, (58) 347 16 33
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/lucyna.nyka

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych, Wydział Architektury
Gmach Główny, 368
Numer telefonu (58) 347 10 88

Pełnione funkcje

Dziekan
Miejsce pracy Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 505
Numer telefonu (58) 347 16 33
Pełnomocnik Rektora PG ds. Zag.Przestrz.Kamp.PG
Miejsce pracy Rektor

Notka biograficzna

Lucyna Nyka (prof. dr hab. inż. arch.) jest architektem i profesorem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W latach 2008-2016 pełniła funkcję prodziekana ds. nauki, a od 2016 jest dziekanem Wydziału Architektury.    

Zainteresowania badawcze prof. Lucyny Nyki skoncentrowane są wokół kwestii powiązań architektury i wody, przekształceń terenów nadwodnych oraz urbanistycznych krajobrazów. Jest autorem i współautorem wielu projektów skoncentrowanych na kwestiach odnowy przestrzeni miast, m.in. autorem programu IP ‘Bridging the City – Water in Architecture, Urban Spaces and Planning’ finansowanego przez Audiovisual and Cultural Agency European Commission, współautorem IP:  ‘Sensing the City – Designing Urban Experience’, a także  ‘Art & Science– Synergy of Technology and Art in the City Spaces’. Brała udział w  projekcie  ‘Think BETA - Evolution of Smart Cities’ finansowanym przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań. Jest inicjatorką inicjatywy „Projektu odsłonięcia skanalizowanego Potoku Królewskiego na fragmencie kampusu Politechniki Gdańskiej” dofinansowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku. Od 2011 roku koordynuje na Wydziale Architektury projekt ‘Urban Innovation Network’, jest zaproszonym ekspertem do realizowanego od 2011 roku programu European Workshop on Waterfront Urban Design (Lusófona University Lisbon). Wygłaszała wykłady na wielu uniwersytetach europejskich.  W latach 2010-2012 Lucyna Nyka była członkiem Research Committee przy European Association for the Architectural Education (EAAE), a w latach 2012-2014 członkiem zarządu EAAE. W 2011 powołana została do Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, pełni funkcję członka rad naukowych i redakcyjnych kilku czasopism, jest również recenzentem zamieszczanych tam artykułów, m.in.:  Journal of Civil Engineering and Architecture, David Publishing Co., New York, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki PAN, Warszawa, Architectus, PW Wrocław, etc.

Lucyna Nyka jest autorką dwóch książek: ‘Od architektury cyrkulacji do urbanistycznych krajobrazów’, (2006 – Nagroda Ministra) i ‘Architektura i woda – przekraczanie granic’ (2013). Jest także redaktorem czterech monografii, w tym. L. Nyka (red.): ‘Water for urban strategies’. Weimar: Verlag der Bauhaus-Univerität Weimar 2007, L. Nyka, J. Szczepański (red.): ‘Culture for Revitalisation/ Revitalisation for Culture’. Laznia CCA, Gdansk, 2010, oraz autorem wielu artykułów o zasięgu międzynarodowym, np. Nyka L.: From Structures to Landscapes – towards re-conceptualisation of urban condition, w: Architectural Research Addressing  Societal Challenges, Taylor & Francis 2016 (w druku),  Nyka L.: Experiencing Historic Waterways and Water Landscapes of the Vistula River Delta, w: F. Vallerani, F. Visentin (Eds.) Waterways as Cultural Landscapes, Routledge 2017 (w druku), Nyka L.: Polder And City: Sustaining Water Landscapes on an Urban Edge, w: SGEM 2016, Wien, Urbanowicz K., Nyka L.: Interactive and media architecture – from social encounters to city planning strategies. Procedia Engineering  (2016), Nyka L., Borucka J., Urbanowicz K.: Experiencing the Ocean – the Paths for Urban Development of São Pedro do Estoril, w: P. Ressano Garcia (Ed.), Waterfront Cascais, University Lusofona, Lisboa 2015, i wielu innych. 

Lucyna Nyka (Ph.D., D.Sc., Prof.) is a Professor at the Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology, in 2008-2016 a Vice-Dean for Research, and since 2016 – Dean of the Faculty of Architecture.   

Her research interests focus on issues concerning water-related architecture and urban landscapes. She is the author and co-author of many projects focused on urban renewal. She was an author of the EU-founded (Audiovisual and Cultural Agency) Intensive Program ‘Bridging the City – Water in Architecture, Urban Spaces and Planning’, co-author of ‘Sensing the City – Designing Urban Experience’ and ‘Art & Science– Synergy of Technology and Art in the City Spaces’.  She is an author of the ‘Reclaiming the Royal Brook in Gdańsk’ project co-financed by Pomeranian Foundation for Environmental Protection and Water Management, participated in the project ‘Think BETA - Evolution of Smart Cities’ co-financed by German Federal Ministry for Education and Research. Since 2011 she has been a Faculty coordinator  of the international CEEPUS ‘Urban Innovation Network’ programme and a visiting expert to European Workshop on Waterfront Urban Design (Lusófona University Lisbon). She is an invited guest lecturer and studio critic at many European universities. In the years 2011-2012 Lucyna Nyka was a member of the Research Committee by the European Association for the Architectural Education (EAAE), and in 2012-2014 an EAAE Council member, since 2011 – Member of the Architecture and Urbanism Committee by the Polish Academy of Science (PAN). She is an editorial board member and a reviewer to several journals in Poland and abroad, e.g. Journal of Civil Engineering and Architecture, David Publishing Co., New York, Architecture and Urbanism Quarterly (Kwartalnik Architektury i Urbanistyki) issued by Polish Academy of Science, Architectus, etc.

Lucyna Nyka is an author of two books (‘Od architektury cyrkulacji do urbanistycznych krajobrazów’, 2006 (From Architecture of Circulations to Urban Landscapes) and ‘Architektura i woda – przekraczanie granic’ (2013) (Architecture and Water – Crossing the Boundaries). She is an editor of  several books, e.g. L. Nyka (Ed.): ‘Water for urban strategies’. Weimar: Verlag der Bauhaus-Univerität Weimar 2007, L. Nyka, J. Szczepański (Eds.): ‘Culture for Revitalisation/ Revitalisation for Culture’. Laznia CCA, Gdansk, 2010, and author and co-author of many scientific papers published internationally, e.g. Nyka L.: From Structures to Landscapes – towards re-conceptualisation of urban condition, in: Architectural Research Addressing  Societal Challenges, Taylor & Francis 2016 (in print). Nyka L.: Experiencing Historic Waterways and Water Landscapes of the Vistula River Delta, in: F. Vallerani, F. Visentin (Eds.) Waterways as Cultural Landscapes, Routledge 2017 (in print), Nyka L.: Polder And City: Sustaining Water Landscapes on an Urban Edge, in: SGEM 2016, Wien, Urbanowicz K., Nyka L.: Interactive and media architecture – from social encounters to city planning strategies. Procedia Engineering  (2016), Nyka L., Borucka J., Urbanowicz K.: Experiencing the Ocean – the Paths for Urban Development of São Pedro do Estoril, in: P. Ressano Garcia (Ed.), Waterfront Cascais, University Lusofona, Lisboa 2015, and many others.