prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, prof. zw. PG

Email antarasz@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 24 59
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/antarasz

Zajmowane stanowiska

Profesor zwyczajny
Miejsce pracy Katedra Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej, Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 321
Numer telefonu (58) 347 24 59

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej

Notka biograficzna

     Prof. dr hab. inż. architekt Antoni Taraszkiewicz ur. 1957 roku w Gdyni, jest autorem licznych projektów i realizacji architektonicznych, laureatem wielu konkursów oraz autorem publikacji z zakresu projektowania urbanistyczno-architektonicznego. 

    Od 1989 r. jest współzałożycielem i współwłaścicielem pracowni projektowej „FORT” Sp. Z o. o. w Gdańsku.
    Od 2007 r. kieruje Katedrą Architektury Mieszkaniowej Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, a w latach 2008-2016 był również Dziekanem tego Wydziału.
    Od 1984 roku jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wybrzeże w Gdańsku, gdzie przez trzy kadencje (w latach 2000-2009) pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Twórczości Architektonicznej.
    Od 1997 roku po dzień dzisiejszy w SARP Oddział Wybrzeże pełni funkcję członka Kolegium Sędziów Konkursowych.
    Od 2002 roku jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów w Gdańsku gdzie w latach 2002 – 2003 pracował w Sekcji Etyki Zawodowej.
    Od 2003 roku jest członkiem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gdańsku, w której obecnie pełni funkcję przewodniczącego.
    Od 2014 roku jest członkiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w Gdańsku.

       

 

       Professor dr hab. Eng. architect Antoni Taraszkiewicz born 1957 in Gdynia, is the author of numerous architectural projects and realizations, winner of many competitions and author of publications in the field of urban planning and architectural design.

       Since 1989 he has been a co-founder and co-owner of the project studio "FORT" Sp. z o.o. In Gdańsk.
       Since 2007 he has been the Chair of Department of Housing and Architectire of Public Buildings at the Gdansk University of Technology, and in 2008-2016 he was also Dean of this Faculty.
       Since 1984 he has been a member of the Association of Polish Architects Coastal Branch in Gdańsk, where he served for three years (2000-2009) as Vice-President of the Management Board for Architectural Works.
       From 1997 up to now, in the SARP Coast Department he has been a member of the Jury of Contest Juries.
       Since 2002 he has been a member of the Pomeranian Chamber of Architects in Gdańsk where he worked in the Professional Ethics Section from 2002 to 2003.
       Since 2003 he has been a member of the Municipal Urban-Architectural Committee in Gdańsk, where he is currently the chairman.
       Since 2014 he has been a member of the Regional Council for the Preservation of Monuments in Gdańsk.