prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, prof. zw. PG

Email antarasz@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 24 59
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/antarasz

Zajmowane stanowiska

Profesor zwyczajny
Miejsce pracy Katedra Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej, Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 321
Numer telefonu (58) 347 24 59

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej

Notka biograficzna

       Prof. dr hab. inż. architekt Antoni Taraszkiewicz ur. 1957 roku w Gdyni, jest autorem licznych projektów i realizacji architektonicznych, laureatem wielu konkursów oraz autorem publikacji z zakresu projektowania urbanistyczno-architektonicznego. 

       Od 1989 r. jest współzałożycielem i współwłaścicielem pracowni projektowej „FORT” Sp. Z o. o. w Gdańsku.
       Od 2007 r. kieruje Katedrą Architektury Mieszkaniowej Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, a w latach 2008-2016 był również Dziekanem tego Wydziału.
       Od 1984 roku jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wybrzeże w Gdańsku, gdzie przez trzy kadencje (w latach 2000-2009) pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Twórczości Architektonicznej.
       Od 1997 roku po dzień dzisiejszy w SARP Oddział Wybrzeże pełni funkcję członka Kolegium Sędziów Konkursowych.
       Od 2002 roku jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów w Gdańsku gdzie w latach 2002 – 2003 pracował w Sekcji Etyki Zawodowej.
       Od 2003 roku jest członkiem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gdańsku, w której obecnie pełni funkcję przewodniczącego.
       Od 2014 roku jest członkiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w Gdańsku.