STOPNIE NAUKOWE 

Tytuł Profesora Nauk Technicznych

W związku z nowelizacją Ustawy trwa aktualizacja treści dotyczącej procedury postępowania o nadanie tytułu Profesora.
Informacje wkrótce.

Postępowania o nadanie tytułu Profesora Nauk Technicznych:
 

dr hab. inż. Bogusław Szmygin

Uchwała Rady Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej w przedmiocie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego w dziedzienie nauk technicznych dra hab. inż. Bogusława Szmygina

 

dr hab. inż. arch. Jan Kurek

Uchwała Rady Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej odmawiająca poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzienie nauk technicznych dra hab. inż. arch. Jana Kurka

Dokumenty postępowania awansowego na stronie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów