TXA – NAUKOWO-TURYSTYCZNE KOŁO STUDENTÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

http://txapg.wordpress.com/

https://www.facebook.com/pgtxa

TXA zrzesza studentów i absolwentów studiów, którzy poza studiami i pracą zawodową pragną rozszerzać swoje zainteresowania o takie dziedziny jak turystyka, krajoznawstwo, ochrona naturalnego środowiska człowieka oraz ochrona zabytków.
TXA stawia sobie za cel m. in. propagowanie turystyki i krajoznawstwa w środowisku studenckim, systematyczne poszerzanie wiedzy o historii, dorobku kulturalnym i gospodarczym regionu gdańskiego, szerzenie kultury uprawiania turystyki oraz programowanie zasad ochrony przyrody, krajobrazu i zabytków.


Do zadań TXA należy:
1. Organizowanie i ułatwianie członkom TXA oraz innym osobom pozostającym w zasięgu działalności Koła, uprawiania turystyki i działalności krajoznawczej we wszystkich formach
2. Działalność społeczna na rzecz regionu, organizowanie imprez turystycznych, kulturalnych i towarzyskich.
3. Umożliwianie udziału członkom TXA w imprezach turystyczno- krajoznawczych, organizowanych przez inne jednostki turystyczne

Opiekunem koła jest prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek


Skład zarządu:

prezes:
Ignacy Kupść

zastępca prezesa:
Anna Przydatek

Kontakt: txa.gda@gmail.com