SZKOŁA WYOBRAŹNI

SZKOŁA WYOBRAŹNI PRZESTRZENNEJ „ AKSONOMETRIA I KOMPOZYCJA" prowadzi  zajęcia rozwijające wyobraźnię przestrzenną i ułatwiające zrozumienie przestrzeni zarówno w aspekcie geometrycznym jak i artystycznym oraz ogólną orientację w stylach różnych epok. Realizowane jest to poprzez naukę podstaw rzutowania na dwie i więcej rzutni, podstaw rysunku aksonometrycznego i perspektywicznego, podstaw kompozycji artystycznej oraz kształcenie umiejętności swobodnego rysunku odręcznego z wyobraźni a także wykładów i ćwiczeń z wybranych zagadnień historii kultury.

 

Udział w zajęciach jest odpłatny. Opłaty przyjmowane są co miesiąc

Isteniej możliwość dopisania się w trakcie zajęć - podczas już rozpoczętego kursu.

Opłata za 1 miesiąc wynosi 250 zł.

Zapisy i potwierdzenia wpłat od 01 luty 2017r, przyjmuje w godzinach od 8.00-13.00 Sekcja Finansowa Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej – Gmach Główny pokój 319a, Tel. 058 347 12 33.

Wpłaty na odpłatną formę kształcenia:

Kurs SZKOŁA WYOBRAŹNI PRZESTRZENNEJ „AKSONOMETRIA I KOMPOZYCJA" 016286 proszę dokonywać na podane konto:

Politechnika Gdańska, Wydział Architektury

BZ WBK 75 1090 1098 0000 0001 2023 9037

Opłata za Szkołę Wyobraźni Przestrzennej nr zadania 016286, imię i nazwisko uczestnika

Dodatkowych informacji udziela kierownik kursu dr hab. szt Dominika Krechowicz, (58) 347-16-33

Zajęcia rozpoczynają się 1 lutego 2017.

Należy przynieść: kartki papieru rysunkowego formatu A3, ołówki miękkie typu B (B2,B3,B4), gumkę chlebową.

Serdecznie zapraszamy.