SZKOŁA WYOBRAŹNI – Kurs Rysunku Architektonicznego

SZKOŁA WYOBRAŹNI – Kurs Rysunku Architektonicznego
Zapraszamy na zajęcia z rysunku architektonicznego, czyli naukę rysunku odręcznego z wyobraźni z wykorzystaniem podstawowych zasad konstrukcji geometrycznych. Zakres materiału obejmować będzie m. in. zasady kompozycji, konstrukcje w perspektywie i aksonometrii, rzuty Monge'a, itp. Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do młodzieży szkół średnich i maturzystów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności rysunkowe oraz rozwinąć swoją wyobraźnię przestrzenną. W zajęciach uczestniczyć może każdy, niezależnie od posiadanych umiejętności.

Zajęcia prowadzone będą przez mgr inż. arch. Katarzynę Urbanowicz, pracownika Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, architekta z wieloletnim stażem dydaktycznym oraz z dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu kursów z rysunku architektonicznego dla młodzieży. Podczas zajęć prowadząca zapewnia indywidualne podejście do każdego kursanta w zależności od jego umiejętności i wiedzy.

Uczestnicy kursu podczas zajęć są ubezpieczeni na warunkach ogólnych od nieszczęśliwych wypadków. 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu - w soboty w godzinach 12.30-15.30 w sali 312a w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.

Zajęcia rozpoczynają się 5 października 2019r.

Na zajęcia należy przynieść: cienkopisy czarne, ołówki, gumkę.
Udział w zajęciach jest odpłatny. Opłaty przyjmowane są za dwa miesiące z góry – szczegóły dotyczące terminów zajęć oraz płatności znajdują się w harmonogramie zajęć na rok 2019/20.

Opłata za pierwszy cykl kursu – od 5 października do 23 listopada – 8 zajęć po 3h wynosi 500zł. Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 27 września 2018r. 

Wpłata na konto:
Politechnika Gdańska, Wydział Architektury BZ WBK s.a. 75 1090 1098 0000 0001 2023 9037 
tytuł opłaty: Szkoła wyobraźni, nr zadania 016286, imię i nazwisko uczestnika

Zgłoszenia należy przesłać na 2 adresy mailowe: iwoklama@pg.edu.pl oraz k.urbanowicz@pg.edu.pl
Potwierdzenia wpłat przyjmuje Sekcja Finansowa Wydziału Architektury PG, Gmach Główny pokój 319 a w godzinach 8-14, tel. 58 347 12 33 (e-mail: iwoklama@pg.edu.pl).

Warunkiem zapisania się na kurs oraz udziału w zajęciach jest podpisanie umowy udziału w kusie dokształcającym, która zostanie rozdana uczestnikom na pierwszych zajęcia (wkrótce umowa będzie dostępna również na stronie).

Dodatkowych informacji udziela mgr inż. arch. Katarzyna Urbanowicz, tel. 607 177 345, k.urbanowicz@pg.edu.pl

Regulamin kursu

Serdecznie zapraszamy!