SZKOŁA WYOBRAŹNI – Kurs Rysunku Architektonicznego

Zapraszamy na zajęcia z rysunku architektonicznego, czyli naukę rysunku odręcznego z wyobraźni z wykorzystaniem podstawowych zasad konstrukcji geometrycznych. Zakres materiału obejmować będzie m. in. zasady kompozycji, konstrukcje w perspektywie i aksonometrii, rzuty Monge'a, itp. Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do młodzieży szkół średnich i maturzystów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności rysunkowe oraz rozwinąć swoją wyobraźnię przestrzenną. W zajęciach uczestniczyć może każdy, niezależnie od posiadanych umiejętności.

Zajęcia prowadzone będą przez mgr inż. arch. Katarzynę Urbanowicz, pracownika Katedry Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, architekta z wieloletnim stażem dydaktycznym oraz z dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu kursów z rysunku architektonicznego dla młodzieży. Podczas zajęć prowadząca zapewnia indywidualne podejście do każdego kursanta w zależności od jego umiejętności i wiedzy.

Uczestnicy kursu podczas zajęć są ubezpieczeni na warunkach ogólnych od nieszczęśliwych wypadków. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu - w soboty w godzinach 12.00-15.00 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej (informacje o sali pojawią się na stronie internetowej Wydziału we wrześniu oraz zostaną wysłane drogą mailową do uczestników zapisanych na kurs)

Udział w zajęciach jest odpłatny. Opłaty przyjmowane są za dwa miesiące z góry – szczegóły dotyczące terminów zajęć oraz płatności znajdują się w harmonogramie zajęć na rok 2017/18.

Zajęcia rozpoczynają się 30 września 2017r.

Zajęcia odbywać się będą w sali 365 w Gmachu Głównym PG.

Na zajęcia należy przynieść: kartki papieru rysunkowego formatu A3, cienkopisy czarne, ołówki, gumkę.

Opłata za pierwszy cykl kursy – od 30 września do 25 listopada – 8 zajęć po 3h wynosi 500zł. Wpłaty należy dokonać do 23 września 2017r.

Wpłata na konto:

Politechnika Gdańska, Wydział Architektury BZ WBK s.a. 75 1090 1098 0000 0001 2023 9037 tytuł opłaty: Szkoła wyobraźni, nr zadania 016286, imię i nazwisko uczestnika

Zapisy i potwierdzenia wpłat przyjmuje Sekcja Finansowa Wydziału Architektury PG, Gmach Główny pokój 319 a w godzinach 8-14, tel. 58 347 12 33 (e-mail: iwoklama@pg.edu.pl)

W zgłoszeniu prosimy podać: Imię i Nazwisko uczestnika kursu, nr pesel oraz nr telefonu.

Zgłoszenia należy przesłać na 2 adresy mailowe: iwoklama@pg.edu.pl oraz k.urbanowicz@pg.edu.pl

Dodatkowych informacji udziela mgr inż. arch. Katarzyna Urbanowicz, tel. 607 177 345, k.urbanowicz@pg.gda.pl

Regulamin kursu.

Serdecznie zapraszamy!