W ZWIĄZKU Z WIRUSEM  COVID-19

WSTRZYMUJE SIĘ PROWADZENIE

ZAJĘĆ W SZKOLE RYSUNKU DO ODWOŁANIA !

NA CHWILĘ OBECNĄ PROSZĘ NIE DOKONYWAĆ WPŁAT NA KURS DO WRZEŚNIA 2020 !!!

CHĘTNE OSOBY MOGĄ JEDNAK ZGŁASZAĆ SIĘ MAILOWO NA ADRES: IWONA.KLAMANN@PG.EDU.PL

(BEZ DOKONYWANIA WPŁAT NA KONTO)

 

 

 

Szkoła Rysunku 2019/20 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauką rysunku. Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do młodzieży szkół średnich i maturzystów, chcących doskonalić umiejętności w zakresie rysunku. W zajęciach uczestniczyć może każdy, niezależnie od posiadanych umiejętności. 

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Katedry Sztuk Wizualnych Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, artystów z wieloletniem stażem twórczym i dydaktycznym. Przedmiotem zajęć jest rysunkowe studium form na podstawie obserwacji natury (studium postaci, studium martwej natury, studium wnętrza, studium detali architektonicznych). Podczas zajęć, uczestnicy kursu zapoznają się z podstawowymi zasadami budowania kompozycji rysunkowej. Obejmują one zasady budowania brył, obserwację proporcji wielkości, kierunków, kontrastów oraz wzajemnych relacji elementów. Kolejnym problemem jest obserwacja wpływu światła i cienia na kształt przedmiotu. Szczególną wagę przykładamy do nauki rysunku postaci. Przeznaczamy na to największą ilość godzin. Podczas każdych zajęć prowadzący udzielają indywidualnych korekt. Na zakończenie zajęć wszystkie prace są wspólnie omawiane. Uczestnicy mogą także przynosić do pokazania prace wykonane w domu. Zajęcia odbywają się w trzech, obszernych, w pełni wyposażonych pracowniach Katedry Sztuk Wizualnych, które mieszczą się na piątym piętrze Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej.  

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w sobotę w okresie od 7 września 2019 do 30 maja 2020 w salach 501, 502, 503 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej. 

Zajęcia trwają 3 godziny (od 9.00 do 12.00). 

Udział w zajęciach jest odpłatny. 

Opłaty przyjmowane są za dwa miesiące z góry w wysokości 580 zł. 

Opłaty mogą być również wpłacane w wysokości 290 zł miesięcznie. 

 

Wpłata na konto:

Politechnika Gdańska, Wydział Architektury

BZ WBK S.A. 11 1090 1098 0000 0001 2023 9025

tytuł opłaty: Szkoła rysunku, nr zadania 016285,

Imię i nazwisko uczestnika

MAIL DO ZAPISÓW

iwona.klamann@pg.edu.pl

Kontakt telefoniczny w godzinach 8-14, pod nr tel. 58 347 12 33

Dodatkowych informacji udziela dr hab. sztuki Dominika Krechowicz, prof. nadzw. PG, tel 513 636 560, 58 347 16 33

 

Zajęcia rozpoczynamy 7 września 2019. 

Na zajęcia proszę przynieść: ołówki miękkie typu: B, B2, B3, B4, gumkę, taśmę papierową. Zapewniamy papier do rysowania.

 
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Regulamin kursu Szkoła Rysunku

I. Postanowienia ogólne

1. Kurs Szkoła Rysunku został utworzony przez pracowników Katedry Sztuk Wizualnych Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, artystów z wieloletnim stażem twórczym i dydaktycznym: prof. Jana Buczkowskiego, dr hab. sztuki Ryszarda Grodnickiego, dr hab. sztuki Dominikę Krechowicz, prof. PG, dr hab. sztuki Janusza Osickiego, prof. PG, dr hab. sztuki Macieja Sieńkowskiego, dr hab. sztuki Wojciecha Strzeleckiego, prof. PG oraz dr hab. sztuki Krzysztofa Wróblewskiego, prof. PG.
2. Program Szkoły Rysunku jest programem autorskim.
3. Kierownikiem Szkoły Rysunku jest dr hab. sztuki Dominika Krechowicz.
4. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Katedry Sztuk Wizualnych Wydziału Architektury PG.
 
II. Cele kursu Szkoła Rysunku i ich realizacja

1. Cele:
a. rozwijanie oraz doskonalenie umiejętności w zakresie rysunku na podstawie obserwacji natury (studium postaci, studium martwej natury, studium wnętrza, studium detali architektonicznych)
b. zaznajomienie uczestników kursu z podstawowymi zasadami budowania kompozycji rysunkowej. Obejmują one umiejętność budowania form na podstawie obserwacji proporcji, wielkości, kierunków, perspektywy oraz różnorodnych kontrastów.
c. rozwijanie umiejętności obserwacji światła i cienia i ich wpływu na kształt przedmiotu.
d. rozwijanie kreatywnego potencjału uczestników kursu.
d. rozwijanie twórczej wrażliwości.
e. promocja Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

2. Realizacja celów następuje przez:
a. realizację cotygodniowych trzygodzinnych zajęć rysunkowych, odbywających się w soboty, z pominięciem okresu wakacyjnego oraz świąt.
b. organizację cotygodniowych omówień prac zrealizowanych podczas zajęć.
c. organizację dodatkowych indywidualnych korekt w ramach przeglądu prac wykonanych przez uczestników kursu.

III. Zasady rekrutacji

1. Oferta Szkoły Rysunku skierowana jest do wszystkich zainteresowanych nauką rysunku, przede wszystkim do młodzieży szkół średnich i maturzystów, chcących doskonalić umiejętności w zakresie rysunku. W zajęciach uczestniczyć może każdy, niezależnie od wieku i posiadanych umiejętności.
2.  Udział w zajęciach jest odpłatny. Opłaty przyjmowane są za dwa miesiące z góry.
3. Rekrutacja odbywa się poprzez zapisy oraz przedpłaty, które realizuje Sekcja Finansowa Wydziału Architektury PG. Adres, telefony kontaktowe oraz nr konta są dostępne na stronie Wydziału Architektury w zakładce
kursy/ Szkoła Rysunku.
 
IV. Organizacja zajęć
 
1. Miejscem organizacji zajęć są sale 501, 502, 503 WAPG w Gmachu Głównym.
2. Zajęcia odbywają w terminie od września do czerwca.
3. Zajęcia odbywają się w sobotę i trwają 3 godziny.
4. Zajęcia organizowane są w  grupach.
5. W przypadku większej ilości chętnych zajęcia odbywają się w dwóch oddzielnych grupach.
6. Na czas zajęć na WAPG uczestnicy są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków na warunkach ogólnych.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od organizatorów.

V. Opłaty
 
1. Udział w zajęciach jest odpłatny.
2. Opłaty przyjmowane są za dwa miesiące z góry.
3. Każdorazową wpłatę należy wnieść w terminie co najmniej tygodnia przed rozpoczęciem cyklu zajęć.
4. Uczestnicy, którzy nie mają uregulowanych opłat za kurs, nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
5. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn zależnych od organizatora, opłata zostanie zwrócona lub za zgodą uczestnika przesunięta na opłacenie kolejnych zajęć.
6. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach, nie ma możliwości zwrotu opłaty. Odrobienie zajęć jest możliwe jedynie w przypadku utworzenia co najmniej dwóch grup kursowych.
7. Opłaty należy dokonać w formie wpłaty na konto
Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej
BZ WBK S.A. 11 1090 1098 0000 0001 2023 9025
z zaznaczeniem tytułu opłaty: Szkoła rysunku, nr zadania 016285,
imię i nazwisko uczestnika
8. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne ze zgodą na uczestniczenie w zajęciach.

VI. Rezygnacja z zajęć

1. Rezygnacja z zajęć z przyczyn niezależnych od organizatorów uprawnia do zwrotu wniesionych opłat w wysokości proporcjonalnej do nieodbytych zajęć przewidzianych w programie kursu.
2. Rezygnacja z udziału w zajęciach następuje w wyniku złożenia pisemnej rezygnacji przez uczestnika kursu.

VI. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy kursu są zapoznawani z programem zajęć.
2. Uczestnicy kursu mogą zgłaszać potrzebę otrzymania dodatkowych korekt prac podczas zajęć.
3. Uczestnicy kursu mogą przynosić do konsultacji prace wykonane na zajęciach i poza zajęciami.
4. Uczestnicy kursu otrzymują na zajęciach papier do rysowania. Uczestnicy są proszeni o przynoszenie pozostałych materiałów potrzebnych do pracy (ołówki, gumka, taśma papierowa).
5. Niestosowanie się do regulaminu skutkuje skreśleniem z listy uczestników.