AKTUALNOŚCI

ODBIÓR ODBIÓR INDEKSÓW


Doktoranci semestru I, którzy dokonali opłaty faktury za indeks mogą zgłaszać się po ich odbiór  w godzinach urzędowania dziekanatu WILiŚ. ...

NOWY NOWY WZÓR ANKIETY OCENY POSTĘPÓW W PRACY NAUKOWEJ DLA DOKTORANTÓW


Do wiadomości wszystkich doktorantów: zmianie uległ załącznik nr 1 Zarządzenia Rektora PG nr 16/2013 z 11 czerwca 2013 r. ws. wprowadzenia wzoru...

SCIENTIFIC SCIENTIFIC DATABASES AND INFORMATION SKILLS


Przypominamy o o zbliżającym się terminie corocznych zajęć „Scientific databases and information skills” (1-ECTS) , które m.in. informują o...

HARMONOGRAM HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA STUDIACH DOKTORANCKICH WA 2016/2017


Harmonogram zajęć na Studiach Doktoranckich Wydziału Architektury na rok 2016/2017 dostępny jest  tutaj.   (Aktualizacja 2.12.2016 r.) Uwaga:...

UWAGA UWAGA - Wypłata STYPENDIUM


Doktoranci, którym zostanie przyznane stypendium są zobowiązani do wpisania nr konta w systemie mojaPG w zakładce dane osobowe. W przypadku nie...
Wyświetlanie 31 - 35 z 51 rezultatów.
z 11

Kontakt

Studia Doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
Adres: 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12.

Kierownik Studiów

dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. nadzw. PG
e-mail: mdym@pg.edu.pl

Przewodniczący Komisji ds. Studiów Doktoranckich na Wydziale Architektury PG

dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański
e-mail: jszczep@pg.edu.pl

Sekretariat

Kamila Kiryło
tel. (058) 348-61-66,  
e-mail: kamkac@pg.edu.pl

Przydatne strony:

Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej

Dział Spraw Naukowych

DoctorAnts

 

Przedstawiciele w Uczelnianej Radzie Doktorantów:

Natalia Pomaz – RW i SDPG
Katarzyna Sulewska  – SDPG
Anna Golędzinowska – SDPG
Karolina Krause- SDPG
Piotr Smolnicki - SDPG
(RW - Rada Wydziału, SDPG - Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej)