AKTUALNOŚCI

TERMIN TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM

Doktoranci mogą składać wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego, oraz zwiększonego stypendium z dotacji na zadania projakościowe w roku akademickim 2016/2017  do dnia 20.10.2016 r. ...

INFORMACJA INFORMACJA DLA DOKTORANTÓW 1. ROKU

Studenci I semestru studiów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017 zostali wpisani do systemu mojaPG

ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE REKTORA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ - STYPENDIA

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 27/2016 z 3 października 2016 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z...

IV IV OGÓLNOKRAJOWA KONFERENCJA

Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój. Szczegóły tutaj.

ZMIANA ZMIANA TERMINU WNIOSKOWANIA O STYPENDIA Z FPM

W związku ze zmianami w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz  Ustawie o Świadczeniach Rodzinnych, które wchodzą 1 października 2016r.  został przesunięty termin wnioskowania o stypendia z FPM: ...

Wyświetlanie 71 - 75 z 79 rezultatów.
z 16

Kontakt

Studia Doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
Adres: 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12.

Kierownik Studiów

dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. nadzw. PG
e-mail: mdym@pg.edu.pl

Przewodniczący Komisji ds. Studiów Doktoranckich na Wydziale Architektury PG

dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański
e-mail: jszczep@pg.edu.pl

Sekretariat

Kamila Kiryło
tel. (058) 348-61-66,  
e-mail: kamkac@pg.edu.pl

Przydatne strony:

Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej

Dział Spraw Naukowych

DoctorAnts

 

Przedstawiciele w Uczelnianej Radzie Doktorantów:

Natalia Pomaz – RW i SDPG
Katarzyna Sulewska  – SDPG
Anna Golędzinowska – SDPG
Karolina Krause- SDPG
Piotr Smolnicki - SDPG
(RW - Rada Wydziału, SDPG - Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej)