AKTUALNOŚCI

CALL CALL for ABSTRACTS / PAPERS


Interfaces in the Built Environment. Bridging Technology and Culture in the Baltic Sea Region Symposium at the HafenCity University,...

ROZLICZENIE ROZLICZENIE SEMESTRU ZIMOWEGO


Rozliczenie semestru zimowego upływa w dniu 26.02.2018 r.   Do rozliczenia semestru należy złożyć  : - Ankieta oceny postępów w pracy...

Odbiór Odbiór decyzji o przyznaniu stypendium doktoranckiego


W dziekanacie WILiŚ  w godzinach urzędowania należy odebrać decyzje o przyznaniu stypendium doktoranckiego.  ...

Jak Jak komercjalizować wyniki badań naukowych ?


Czy zastanawialiście się, dlaczego warto prowadzić badania mogące mieć praktyczne zastosowanie? Pracownicy Centrum Transferu Wiedzy i Technologii...

SEM SEM I - INDEKSY


Doktoranci I semestru Do odbioru są już indeksy doktoranckie. Aby móc odebrać indeks w godzinach urzędowania dziekanatu należy mieć: -...
Wyświetlanie 1 - 5 z 51 rezultatów.
z 11

Kontakt

Studia Doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
Adres: 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12.

Kierownik Studiów

dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. nadzw. PG
e-mail: mdym@pg.edu.pl

Przewodniczący Komisji ds. Studiów Doktoranckich na Wydziale Architektury PG

dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański
e-mail: jszczep@pg.edu.pl

Sekretariat

Kamila Kiryło
tel. (058) 348-61-66,  
e-mail: kamkac@pg.edu.pl

Przydatne strony:

Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej

Dział Spraw Naukowych

DoctorAnts

 

Przedstawiciele w Uczelnianej Radzie Doktorantów:

Natalia Pomaz – RW i SDPG
Katarzyna Sulewska  – SDPG
Anna Golędzinowska – SDPG
Karolina Krause- SDPG
Piotr Smolnicki - SDPG
(RW - Rada Wydziału, SDPG - Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej)