SPORZĄDZANIE BIBLIOGRAFII I PRZYPISÓW

PN-ISO 690:2012P Informacja i dokumentacja -- Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji