Harmonogram zajęć na Studiach Doktoranckich Wydziału Architektury na rok 2016/2017

Harmonogram zajęć na Studiach Doktoranckich Wydziału Architektury na rok 2016/2017 dostępny jest tutaj. (Aktualizacja 12.02.2017 r.)

Uwaga: Załączony plik jest dwustronicowy. W przypadku problemów z poprawnym wyświetlaniem należy ściągnąć plik na dysk komputera.

 

Program i plan studiów doktoranckich na Wydziale Architektury PG

1. Stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej są prowadzone w języku polskim i angielskim.

2. Treści przedmiotów w ramach modułów określa ramowy program studiów doktoranckich (tabela 1). 

3. Plan studiów określony jest w formie harmonogramu (tabela 2). 

Kontakt

Studia Doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
Adres: 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12.

Kierownik Studiów

dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. nadzw. PG
e-mail: mdym@pg.gda.pl

Przewodniczący Komisji ds. Studiów Doktoranckich na Wydziale Architektury PG

dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański
e-mail: jszczep@pg.gda.pl

Sekretariat

Kamila Kiryło
tel. (058) 348-61-66,  
e-mail: kamkac@pg.gda.pl

Przydatne strony:

Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej

Dział Spraw Naukowych

DoctorAnts

 

Przedstawiciele w Uczelnianej Radzie Doktorantów:

Natalia Pomaz – RW i SDPG
Katarzyna Sulewska  – SDPG
Anna Golędzinowska – SDPG
Karolina Krause- SDPG
Piotr Smolnicki - SDPG
(RW - Rada Wydziału, SDPG - Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej)