ZMIANA REGULAMINU STUDIÓW DOKTORANCKICH

Zmiana regulaminu studiów doktoranckich – tekst w języku polskim dostępny jest pod tym linkiem: US PG nr 292/2019/XXIV - zmiana regulaminu studiów doktoranckich . Wersja dwujęzyczna wprowadzonych zmian dostępna jest pod linkiem: Resolution of the Senate of GUT no. 292/2019/XXIV of 29 April 2019 on the changes to the Regulations for doctoral studies at Gdańsk University of Technology.

Nadal oczekujemy na wydanie zmienionego regulaminu stypendialnego dotyczącego stypendiów doktoranckich i projakościowych, który również zostanie skierowany do tłumaczenia.