Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018

  • Doktoranci składają wypełniony według wzoru wniosek o stypendium wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia w dziekanacie WILiŚ  w terminie do 15.09.2017 r. 

    Wnioski, po zaopiniowaniu przez Radę Wydziału , będą przekazane do Prorektoratu ds. nauki.

    Więcej informacji TUTAJ