AKTUALNOŚCI

Interaktywne Interaktywne narzędzia w nauczaniu

Szanowni Doktoranci, Biuro Projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” POWR.03.05.00-00-Z044/17 zaprasza doktorantów Politechniki Gdańskiej do udziału w szkoleniach:   1 )...

SCIENTIFIC SCIENTIFIC CONFERENCE OF PHD STUDENTS

We welcome all PhD students, also from non member universities,who are keen to share their research and scientific ideas. More information about the conference are here. We would like to...

Obrona Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Architektury

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej zawiadamiają, że 2 lipca 2019 r. o godzinie 13.00 w sali 416A (Gmach Główny Politechniki Gdańskiej, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Gabriela...

Zmiana Zmiana regulaminu stypendialnego dla doktorantów

W dn. 20 maja 2019 r. Rektor PG wprowadził zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań...

Wyświetlanie 1 - 5 z 77 rezultatów.
z 16

Kontakt

Studia Doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
Adres: 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12.

Kierownik Studiów

dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. nadzw. PG
e-mail: mdym@pg.edu.pl

Przewodniczący Komisji ds. Studiów Doktoranckich na Wydziale Architektury PG

dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański
e-mail: jszczep@pg.edu.pl

Sekretariat

Kamila Kiryło
tel. (058) 348-61-66,  
e-mail: kamkac@pg.edu.pl

Przydatne strony:

Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej

Dział Spraw Naukowych

DoctorAnts

 

Przedstawiciele w Uczelnianej Radzie Doktorantów:

Natalia Pomaz – RW i SDPG
Katarzyna Sulewska  – SDPG
Anna Golędzinowska – SDPG
Karolina Krause- SDPG
Piotr Smolnicki - SDPG
(RW - Rada Wydziału, SDPG - Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej)