Studenckie Koło Naukowe TUP Młodzi działa od 2008 roku na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej pod patronatem Towarzystwa Urbanistów Polskich odd. Gdańsk. W roku 2015 Koło zostało zreaktywowane w nowej formule dedykowanej głównie zainteresowaniom studentów Gospodarki Przestrzennej – nowo otwartego kierunku studiów na WAPG.
 
Prezes: Kacper Wieciech, Wieciech.Kacper@gmail.com
Z-ca Prezesa: Katarzyna Piłatowicz,
Skarbnik : MagalenaKroskowska
Opiekun Koła: dr inż. arch. Gabriela Rembarz, grem@pg.gda.pl
 
Współpraca z TUP - ogólnopolskim, interdyscyplinarnym stowarzyszeniem profesjonalistów z zakresu planowania miejskiego, umożliwia młodym adeptom planowania bezpośredni kontakt ze środowiskiem zawodowym, które nieprzerwanie od 1923r. aktywnie uczestniczy w bieżącej debacie na miastem w Polsce i na świecie.
 
SKN TUP Młodzi pomyślane jest jako platforma integrująca studentów Politechniki Gdańskiej zainteresowanych poszerzaniem swoich profesjonalnych zainteresowań nad światowymi trendami w zakresie planowania urbanistycznego i przestrzennego.  Do głównych narzędzi pracy Koła należą wyjazdy studialne i spotkania warsztatowe, których przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie staje się przyczyna poszerzonych studiów badawczych oraz rozwoju umiejętności zawodowych.
 
Do głównych imprez organizowanych  TUP Młodzi należą:
  • MARATON URBANISTYCZNY doroczną imprezę edukacyjną popularyzującą wiedzę o miastach i metropoliach świata odbywająca się w ramach Festiwalu Nauki.
  • URBANISTYCZNE DERBY TRÓJMIASTA doroczna ogólnopolska konferencja kół naukowych zajmujących się studiami nad miasta.
 
Do głównych zrealizowanych w ostatnich latach projektów naukowych należą:
 
Wyjazdy studialno-naukowe: 
1. International Planning Workshop  „Meaning and Use of Public Space  in a DiversifiedSociety" 
z konferencją pt. „A favorite public open space of mine/us in my/ourcity“, March 26 – April 1, 2017 Fachhochschule Erfurt/Germany, uzupełnione wyjazdem studialnym na temat jakości przestrzeni publicznej i rewitalizacji: Szczecin, Berlin, Lipsk i Weimar.
 
2. D_URBANSafarii- międzynarodowe warsztaty i konferencja poświęcona jakości przestrzeni publicznej i pracy w osiedlach peryferyjnych metropolii Durbanu/Afryka Południowa, „Myself, my street, my city, my world – Working in 4 design paradigms”, Durban University of Technology April 28 – May 8 2017
 
3. Wyjazdy studialne „Berlin – International BuildingExhibition 1986-87 i jej znaczenie w tworzeniu się współczesnego paradygmatu rewitalizacji”  (2014), „Modelowa Rewitalizacja śródmieścia Łodzi” (2014), „Wrocław Europejska Stolica Kultury i jej rewitalizacja” (2016), „Berlin – nowoczesność przez rewitalizację” (2016), 
 
Warsztaty projektowe: 
4. „Moja Przyszłość na Osowej”, uspołecznionewarsztatyprojektowe na temat jakości dzielnicowych orzestrzeni publicznych, we współpracy z Rada Dzielnicy Osowa, 4- 6 kwietnia 2014,
 
5. „Waterfront Re-Imagined” -International Students Workshoppoświęcony tematowi jakości nadwodnych przestrzeni publicznych, we współpracy z Norwegian University of Science and Technology w Trondheim, warsztatowa wymiana studencka17– 21.02.2015 Gdańsk,  24-02.2015 Trondheim
 
6. „ZAPROJEKTUJ PUCK!” warsztat projektowy 17 października 2014 na temat jakości przestrzeni publicznej w historycznym centrum Pucka.