STOPNIE NAUKOWE 

Kwestie dotyczące stopni i tytułów naukowych:

Biuro Wydziału Architektury PG
mgr inż arch. Joanna Kowalewska

joanna.kowalewska@pg.edu.pl
pok. 315 Gmach Główny PG
tel.(58) 347 13 15