STOPNIE NAUKOWE 

Kwestie dotyczące stopni i tytułów naukowych:

Biuro Wydziału Architektury PG
mgr Magdalena Wiącek-Michalik

magdalena.wiacek-michalik@pg.edu.pl
pok. 315 Gmach Główny PG
fax /tel (58) 347 13 15
tel.(58) 348 65 17