Stopnie doktora nadane przez Radę Wydziału w latach:

20172016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010,