Stopnie doktora nadane przez Radę Wydziału w latach:

201820172016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 

Stopnie doktora nadane przez Radę Wydziału w roku 2018
Lp. Imię i nazwisko Streszczenia i Recenzje Data obrony i data nadania stopnia, dyscyplina Promotor
1. Anna Kriegseisen  Streszczenie rozprawy doktorskiej - Anny Kriegseisen
Recenzja 1
Recenzja 2
06.02.2018 r., Architektura i Urbanistyka

Wyróżnienie pracy doktorskiej
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek, prof. zw. PG
2. Marek Barański Streszczenie rozprawy doktorskiej - M. Barański
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Recenzja 4
20.02.2018 r., Architektura i Urbanistyka dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. nadzw. PG,

dr hab. Lech Czerniak, prof. UG

3.

Joanna Rayss Streszczenie rozprawy doktorskiej - Joanna Rayss
Recenzja 1
Recenzja 2
20.03.2018 r., Architektura i Urbanistyka dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska, prof. nadzw. PG,
4. Mateusz Gerigk Streszczenie rozprawy doktorskiej - Mateusza Gerigka
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
15.05.2018 r., Architektura i Urbanistyka

 
dr hab. inż. arch. Antoniego Taraszkiewicza, prof. zw. PG