STUDIA PODYPLOMOWE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

 

 

 

Podstawa realizacji zadania: Umowa dotacji nr WFOŚ/D/201/270/2017
Wykonawca: Politechnika Gdańska, Wydział Architektury
Termin realizacji : 01.10.2017r.  - 28.02.2019r.

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PN. STUDIA PODYPOMOWE "ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO PROEKOLOGICZNE"