GOSPODARKA PRZESTRZENNA

2017/2018

1 ROK Liliana Kruszyńska s171089@student.pg.edu.pl
2 ROK Agata Zapart s164894@student.pg.edu.pl
3 ROK Tymon Chwalisz s159736@student.pg.edu.pl
       

Opiekun kierunku: dr inż. arch. Magdalena Rembeza