Lp. Imię i nazwisko Streszczenia Recenzje
1. Marek Barański Streszczenie rozprawy doktorskiej - M. Barański    Recenzja 1
   Recenzja 2