Lp. Imię i nazwisko Streszczenia Recenzje
1. Marek Barański Streszczenie rozprawy doktorskiej - M. Barański Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Recenzja 4
2. Joanna Rayss Streszczenie rozprawy doktorskiej - Joanna Rayss Recenzja 1
Recenzja 2
3. Anny Kriegseisen Streszczenie rozprawy doktorskiej - Anny Kriegseisen Recenzja 1
Recenzja 2