Lp. Imię i nazwisko Streszczenia Recenzje
1. Imie Nazwisko Streszczenie rozprawy doktorskiej - Imie Naziwsko Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3