Lp. Imię i nazwisko Streszczenia Recenzje
1. Natalia Balcerzak Streszczenie rozprawy doktorskiej - N. Balcerzak

Recenzja 1
Recenzja 2