Zasady wznowienia studiów określa § 27 Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Politechnice Gdańskiej 2017/2018 oraz:

I stopień: Zasady wznowienia_Regulamin.pdf

II stopień: Zasady wznowienia studiów po skreśleniu z powodu niezłozenia pracy dyplomowej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

Wydziałowa Komisja ds. wznowienia studiów w r.a. 2017/18:

dr inż. arch. Magdalena Podwojewska - przewodnicząca

dr inż. arch. Bogusława Konarzewska

 

Na Wydziale Architektury przewidziane są dwie sesje reaktywacyjne w każdym roku akademickim.

 

Podania o wznowienie studiów można składać

do 04 WRZEŚNIA 2018 r. (wtorek)

- podanie o wznowienie studiów dostępne jest
na stronie WA (druki), do podania należy dołączyć kartę przebiegu studiów – wydruk z systemu MOJA PG (ew. indeks) i portfolio (opcjonalnie)

Egzamin reaktywacyjny odbędzie się

10 WRZEŚNIA 2018 r. (poniedziałek) godz. 9.00, sala 311

- na egzamin należy zabrać ze sobą długopis, ołówki, gumkę, skalówkę, cyrkiel, ekierkę, kalkę

Egzamin obejmuje część teoretyczną i projektową. Pytania ustalane są przez komisję indywidualnie dla każdego zdającego, w zależności od zaległości i długości przerwy w studiach.

Druk podania dostępny jest TUTAJ

Zgodnie z wydziałowymi Zasadami osoby skreślone za niezłożenie pracy dyplomowej magisterskiej w terminie składają tylko Wniosek o wznowienie studiów. Druk podania dostępny jest TUTAJ.

Wypełnione podanie należy złożyć w dziekanacie WA z indeksem (wszystkie wpisy), oraz z portfolio.
UWAGA: Za egzamin reaktywacyjny nie pobiera się opłat.

Pytania egzaminacyjne z poprzednich lat znajdują się TUTAJ

 

UWAGA:  Rok akademicki 2010/2011 był ostatnim rokiem, w którym możliwe było wznowienie jednolitych studiów magisterskich . W latach kolejnych przed podjęciem studiów magisterskich wymagane będzie uzyskanie tytułu inżyniera (możliwe jest wznowienie studiów I stopnia - inżynierskich).