Zasady wznowienia studiów określa § 27 Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Politechnice Gdańskiej 2017/2018 oraz wydziałowe Zasady wznowienia studiów po skreśleniu z powodu niezłozenia pracy dyplomowej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

Wydziałowa Komisja ds. wznowienia studiów w r.a. 2016/17:

dr inż. arch. Magdalena Podwojewska - przewodnicząca

dr inż. arch. Anna Wancław,  doc. PG

dr inż. arch. Bogusława Konarzewska

dr inż. arch. Tomasz Szymański

dr inż. arch. Dorota Kamrowska-Załuska

 

Na Wydziale Architektury przewidziane są dwie sesje reaktywacyjne w każdym roku akademickim.

 

Podania o wznowienie studiów można składać

do 08 WRZEŚNIA 2017 r. (piątek)   

Oprócz podania (druk do pobrania na stronie domowej wydziału) należy złożyć indeks/kartę zaliczeń i portfolio (dorobek projektowy do momentu reaktywacji, maksymalnie 10 plansz, format A4).

Egzamin reaktywacyjny odbędzie się

14 WRZEŚNIA 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali 311   

Na egzamin należy ze sobą zabrać długopis, ołówki, gumkę, skalówkę, cyrkiel, ekierkę, kalkę.

Egzamin obejmuje część teoretyczną i projektową. Pytania ustalane są przez komisję indywidualnie dla każdego zdającego, w zależności od zaległości i długości przerwy w studiach.

Druk podania dostępny jest TUTAJ

Zgodnie z wydziałowymi Zasadami osoby skreślone za niezłożenie pracy dyplomowej magisterskiej w terminie składają tylko Wniosek o wznowienie studiów. Druk podania dostępny jest TUTAJ.

Wypełnione podanie należy złożyć w dziekanacie WA z indeksem (wszystkie wpisy), oraz z portfolio.
UWAGA: Za egzamin reaktywacyjny nie pobiera się opłat.

Pytania egzaminacyjne z poprzednich lat znajdują się TUTAJ

 

UWAGA:  Rok akademicki 2010/2011 był ostatnim rokiem, w którym możliwe było wznowienie jednolitych studiów magisterskich . W latach kolejnych przed podjęciem studiów magisterskich wymagane będzie uzyskanie tytułu inżyniera (możliwe jest wznowienie studiów I stopnia - inżynierskich).