Skład osobowy Rady Wydziału Architektury

Politechniki Gdańskiej

Dziekani:

 1. prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka - dziekan
 2. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. PG  - prodziekan ds. nauki
 3. dr inż. arch. Justyna Borucka - prodziekan ds. rozwoju
 4. dr inż. arch. Piotr Marczak - prodziekan ds. kształcenia i promocji
 5. dr inż. arch. Magdalena Podwojewska - prodziekan ds. studenckich

Samodzielni pracownicy – profesorowie i doktorzy habilitowani:

 1. prof. Jan Buczkowski
 2. dr hab. inż. arch. Grzegorz Bukal
 3. dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. nadzw. PG
 4. dr hab. inż. arch. Robert Hirsch
 5. dr hab. inż. arch. Robert Idem
 6. dr hab. Sztuki Dominika Krechowicz
 7. kwal. II st. Ryszard Grodnicki
 8. prof. dr hab. inż. Andrzej Kulowski
 9. dr hab. inż. arch. Jacek Krenz
 10. prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens,
 11. dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek
 12. dr hab. inż. arch. Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska, prof. nadzw. PG
 13. prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka, prof. zw. PG
 14. prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek, 
 15. dr hab. inż. arch Krystyna Pokrzywnicka, prof. nadzw. PG
 16. prof. dr hab. inż. Jarosław Przewłócki
 17. dr hab.inż. arch. Jacek Sołtys, prof. nadzw. PG
 18. prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, 
 19. dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska, prof. nadzw. PG
 20. dr hab. sztuki Wojciech Strzelecki
 21. dr hab. sztuki Janusz Tkaczuk
 22. prof. dr hab. inż arch. Antoni Taraszkiewicz
 23. dr hab. sztuki Krzysztof Wróblewski, prof. nadzw. PG
 24. dr hab. inż. arch. Marek Wysocki
 25. dr hab. inż. arch. Daniel Załuski
 26. dr hab. Anna Styszyńska, prof. nadzw. PG

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. dr inż. arch. Anna Wancław, doc. PG 
 2. dr inż. arch. Piotr Samól
 3. dr inż. arch. Bartosz Macikowski
 4. dr inż. arch. Anna Górka
 5. dr inż. arch. Krzysztof Szarejko
 6. dr inż. arch. Marek Sztafrowski
 7. dr inż. arch. Dorota Wojtowicz – Jankowska
 8. mgr inż. arch. Monika Zielińska

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. mgr Magdalena Wiącek-Michalik
 2. mgr Jarosław Jaworowski

Przedstawiciele studentów i doktorantów

 1. Iga Nowacka
 2. Dawid Guze
 3. Katarzyna Krupa
 4. Artur Braun-Nowak
 5. Karolina Nowak
 6. Kasjan Zawadzki
 7. Dawid Robaczewski
 8. Maja Mawusi
 9. Adam Wierzbicki
 10. mgr inż. arch. Piotr Smolnicki

Osoby zaproszone 

 1. mgr inż. Piotr Iwańczak- Dyrektor Administracyjny
 2.  mgr inż. arch. Mateusz Gerigk -sekretarz