Skład osobowy Rady Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej

Dziekani:

 1. prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, prof. zw. PG - Dziekan
 2. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. nadzw. PG  - prodziekan ds. nauki
 3. dr inż. arch. Justyna Borucka - prodziekan ds. rozwoju
 4. dr inż. arch. Piotr Marczak - prodziekan ds. kształcenia i promocji
 5. dr inż. arch. Magdalena Podwojewska - prodziekan ds. studenckich

Samodzielni pracownicy – profesorowie i doktorzy habilitowani:

 1. prof. Jan Buczkowski, prof. zw. PG 
 2. dr hab. inż. arch. Grzegorz Bukal
 3. dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. nadzw. PG
 4. dr hab. inż. arch. Maria Helenowska-Peschke
 5. dr hab. inż. arch. Robert Hirsch
 6. dr hab. inż. arch. Robert Idem
 7. dr hab. Sztuki Dominika Krechowicz
 8. dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka
 9. dr hab. inż. arch. Anna Górka
 10. prof. dr hab. inż. Andrzej Kulowski, prof. zw. PG
 11. dr hab. inż. arch. Jacek Krenz, prof. nadzw. PG
 12. prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens,prof. zw. PG
 13. dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek
 14. dr hab. inż. arch. Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska, prof. nadzw. PG
 15. prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka, prof. zw. PG
 16. prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek,prof. zw. PG 
 17. dr hab. inż. arch Krystyna Pokrzywnicka, prof. nadzw. PG
 18. prof. dr hab. inż. Jarosław Przewłócki, prof. zw. PG
 19. dr hab.inż. arch. Jacek Sołtys, prof. nadzw. PG
 20. prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik,prof. zw. PG 
 21. dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska, prof. nadzw. PG
 22. dr hab. sztuki Wojciech Strzelecki
 23. dr hab. sztuki Janusz Tkaczuk
 24. prof. dr hab. inż arch. Antoni Taraszkiewicz, prof. zw. PG
 25. dr hab. sztuki Krzysztof Wróblewski, prof. nadzw. PG
 26. dr hab. inż. arch. Marek Wysocki
 27. dr hab. inż. arch. Daniel Załuski
 28. dr hab. Anna Styszyńska, prof. nadzw. PG
 29. dr hab. inż. arch. Katarzyna  Zielonko-Jung 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. dr inż. arch. Izabela Burda
 2. dr inż. arch. Dorota Kamrowska – Załuska
 3. dr inż. arch. Bartosz Macikowski
 4. dr inż. arch. Piotr Samól
 5. dr inż. arch. Marek Sztafrowski
 6. dr inż. arch. Krzysztof Szarejko
 7. dr inż. arch. Anna Wancław, doc. PG
 8. mgr inż. Karol Grębowski
 9. mgr inż. Monika Zielińska

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. lic. Iwona Olszewska
 2. mgr Jarosław Jaworowski

Przedstawiciele studentów i doktorantów

 1. stud. Agata Biernacik - zastepca przewodniczącej WRS
 2. stud. Artur Braun-Nowak
 3. stud. Dawid Guze
 4. stud. Paulina Jóźwik - przewodnicząca WRS
 5. stud. Katarzyna Krupa
 6. stud. Iga Nowacka
 7. stud. Alicja Sikora
 8. stud. Aleksandra Szybalska
 9. stud. Martyna Wyszyńska
 10. stud. Katarzyna Zdunek
 11. mgr inż. arch. Anna Rubczak

Osoby zaproszone 

 1. mgr inż. Piotr Iwańczak- Dyrektor Administracyjny
 2.  dr inż. arch. Monika Arczyńska -sekretarz