Skład osobowy Rady Wydziału Architektury

Politechniki Gdańskiej

Dziekani:

 1. prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, prof. zw. PG - dziekan
 2. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. nadzw. PG  - prodziekan ds. nauki
 3. dr inż. arch. Justyna Borucka - prodziekan ds. rozwoju
 4. dr inż. arch. Piotr Marczak - prodziekan ds. kształcenia i promocji
 5. dr inż. arch. Magdalena Podwojewska - prodziekan ds. studenckich

Samodzielni pracownicy – profesorowie i doktorzy habilitowani:

 1. prof. Jan Buczkowski, prof. zw. PG 
 2. dr hab. inż. arch. Grzegorz Bukal
 3. dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. nadzw. PG
 4. dr hab. inż. arch. Robert Hirsch
 5. dr hab. inż. arch. Robert Idem
 6. dr hab. Sztuki Dominika Krechowicz
 7. dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka
 8. dr hab. inż. arch. Anna Górka
 9. prof. dr hab. inż. Andrzej Kulowski, prof. zw. PG
 10. dr hab. inż. arch. Jacek Krenz
 11. prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens,prof. zw. PG
 12. dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek
 13. dr hab. inż. arch. Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska, prof. nadzw. PG
 14. prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka, prof. zw. PG
 15. prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek,prof. zw. PG 
 16. dr hab. inż. arch Krystyna Pokrzywnicka, prof. nadzw. PG
 17. prof. dr hab. inż. Jarosław Przewłócki, prof. zw. PG
 18. dr hab.inż. arch. Jacek Sołtys, prof. nadzw. PG
 19. prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik,prof. zw. PG 
 20. dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska, prof. nadzw. PG
 21. dr hab. sztuki Wojciech Strzelecki
 22. dr hab. sztuki Janusz Tkaczuk
 23. prof. dr hab. inż arch. Antoni Taraszkiewicz, prof. zw. PG
 24. dr hab. sztuki Krzysztof Wróblewski, prof. nadzw. PG
 25. dr hab. inż. arch. Marek Wysocki
 26. dr hab. inż. arch. Daniel Załuski
 27. dr hab. Anna Styszyńska, prof. nadzw. PG
 28. dr hab. inż. arch. Katarzyna  Zielonko-Jung 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. dr inż. arch. Anna Wancław, doc. PG 
 2. dr inż. arch. Piotr Samól
 3. dr inż. arch. Bartosz Macikowski
 4. dr inż. arch.  Izabela Burda
 5. dr inż. arch. Krzysztof Szarejko
 6. dr inż. arch. Marek Sztafrowski
 7. dr inż. arch. Dorota Wojtowicz – Jankowska
 8. mgr inż. arch. Monika Zielińska
 9. mgr inż. arch. Karol Grębowski

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. mgr Magdalena Wiącek-Michalik
 2. mgr Jarosław Jaworowski

Przedstawiciele studentów i doktorantów

 1. Iga Nowacka
 2. Dawid Guze
 3. Katarzyna Krupa
 4. Artur Braun-Nowak
 5. Karolina Nowak
 6. Kasjan Zawadzki
 7. Dawid Robaczewski
 8. Maja Mawusi
 9. Adam Wierzbicki
 10. mgr inż. arch. Anna Rubczak

Osoby zaproszone 

 1. mgr inż. Piotr Iwańczak- Dyrektor Administracyjny
 2.  dr inż. arch. Monika Arczyńska -sekretarz