Skład osobowy Rady Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej

Dziekani:

 1. prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, prof. zw. PG - Dziekan
 2. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. nadzw. PG  - prodziekan ds. nauki
 3. dr inż. arch. Justyna Borucka - prodziekan ds. rozwoju
 4. dr inż. arch. Piotr Marczak - prodziekan ds. kształcenia i promocji
 5. dr inż. arch. Magdalena Podwojewska - prodziekan ds. studenckich

Samodzielni pracownicy – profesorowie i doktorzy habilitowani:

 1. prof. Jan Buczkowski, prof. zw. PG 
 2. dr hab. inż. arch. Grzegorz Bukal
 3. dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. nadzw. PG
 4. dr hab. inż. arch. Maria Helenowska-Peschke
 5. dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, prof. nadzw. PG
 6. dr hab. inż. arch. Robert Idem, prof. nadzw. PG
 7. dr hab. Sztuki Dominika Krechowicz, prof. nadzw. PG
 8. dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka, prof. nadzw. PG
 9. dr hab. inż. arch. Anna Górka, prof. nadzw. PG
 10. prof. dr hab. inż. Andrzej Kulowski, prof. zw. PG
 11. prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. zw. PG
 12. dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, prof. nadzw. PG
 13. dr hab. inż. arch. Izabela Mironowicz, prof. nadzw. PG
 14. prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek, prof. zw. PG 
 15. prof. dr hab. inż. Jarosław Przewłócki, prof. zw. PG
 16. prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik,prof. zw. PG 
 17. dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska, prof. nadzw. PG
 18. dr hab. sztuki Wojciech Strzelecki
 19. dr hab. sztuki Janusz Tkaczuk
 20. prof. dr hab. inż arch. Antoni Taraszkiewicz, prof. zw. PG
 21. dr hab. sztuki Krzysztof Wróblewski, prof. nadzw. PG
 22. dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. PG
 23. dr hab. inż. arch. Daniel Załuski, prof. nadzw. PG
 24. dr hab. Anna Styszyńska, prof. nadzw. PG
 25. dr hab. inż. arch. Katarzyna  Zielonko-Jung, prof. nadzw. PG

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. dr inż. arch. Izabela Burda
 2. dr inż. arch. Dorota Kamrowska – Załuska
 3. dr inż. arch. Bartosz Macikowski
 4. dr inż. arch. Piotr Samól
 5. dr inż. arch. Marek Sztafrowski
 6. dr inż. arch. Anna Wancław, doc. PG
 7. mgr inż. Karol Grębowski
 8. mgr inż. Monika Zielińska

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. lic. Iwona Olszewska
 2. mgr Jarosław Jaworowski

Przedstawiciele studentów i doktorantów

 1. stud. Agata Biernacik - zastepca przewodniczącej WRS
 2. stud. Artur Braun-Nowak
 3. stud. Dawid Guze
 4. stud. Paulina Jóźwik - przewodnicząca WRS
 5. stud. Katarzyna Krupa
 6. stud. Iga Nowacka
 7. stud. Alicja Sikora
 8. stud. Aleksandra Szybalska
 9. stud. Martyna Wyszyńska
 10. stud. Katarzyna Zdunek
 11. mgr inż. arch. Anna Rubczak

Osoby zaproszone 

 1. mgr inż. Piotr Iwańczak- Dyrektor Administracyjny
 2.  mgr inż. arch. Katarzyna Urbanowicz -sekretarz