Skład osobowy Rady Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej

Dziekani:

 1. prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka - Dziekan
 2. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański  - prodziekan ds. nauki
 3. dr inż. arch. Justyna Borucka - prodziekan ds. rozwoju i internacjonalizacji
 4. dr inż. arch. Anna Wancław - prodziekan ds. kształcenia i programów studiów
 5. dr inż. arch. Magdalena Podwojewska - prodziekan ds. studentów i promocji

Samodzielni pracownicy – profesorowie i doktorzy habilitowani:

 1. prof. sztuki Jan Buczkowski 
 2. dr hab. inż. arch. Grzegorz Bukal
 3. dr hab. Małgorzata Dymnicka
 4. dr hab. inż. arch. Maria Helenowska-Peschke
 5. dr hab. inż. arch. Robert Hirsch
 6. dr hab. inż. arch. Robert Idem
 7. dr hab. sztuki Dominika Krechowicz
 8. dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka
 9. dr hab. inż. arch. Anna Górka
 10. prof. dr hab. inż. Andrzej Kulowski
 11. prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
 12. dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek
 13. dr hab. inż. arch. Izabela Mironowicz
 14. prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek
 15. prof. dr hab. inż. Jarosław Przewłócki
 16. prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik
 17. prof. dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska
 18. dr hab. sztuki Wojciech Strzelecki
 19. dr hab. sztuki Janusz Tkaczuk
 20. prof. dr hab. inż arch. Antoni Taraszkiewicz
 21. dr hab. sztuki Krzysztof Wróblewski
 22. dr hab. inż. arch. Marek Wysocki
 23. dr hab. inż. arch. Daniel Załuski
 24. dr hab. inż. Anna Styszyńska
 25. dr hab. inż. arch. Katarzyna  Zielonko-Jung

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. dr inż. arch. Izabela Burda
 2. dr inż. arch. Dorota Kamrowska – Załuska
 3. dr inż. arch. Bartosz Macikowski
 4. dr inż. arch. Piotr Samól
 5. dr inż. arch. Marek Sztafrowski
 6. dr inż. arch. Anna Wancław
 7. dr inż. Karol Grębowski
 8. mgr inż. Monika Zielińska

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. lic. Iwona Olszewska
 2. mgr Jarosław Jaworowski

Przedstawiciele studentów i doktorantów

 1. stud. Agata Biernacik - zastepca przewodniczącej WRS
 2. stud. Artur Braun-Nowak
 3. stud. Dawid Guze
 4. stud. Paulina Jóźwik - przewodnicząca WRS
 5. stud. Katarzyna Krupa
 6. stud. Iga Nowacka
 7. stud. Alicja Sikora
 8. stud. Aleksandra Szybalska
 9. stud. Martyna Wyszyńska
 10. stud. Katarzyna Zdunek
 11. mgr inż. arch. Anna Rubczak

Osoby zaproszone 

 1. mgr inż. Piotr Iwańczak- Dyrektor Administracyjny
 2.  mgr inż. arch. Katarzyna Urbanowicz -sekretarz