Podyplomowe studia urbanistyki i gospodarki przestrzennej

PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI I ZARZĄDZANIE

Studia organizowane są dla zainteresowanych przestrzenią projektantów, deweloperów, pracowników administracji samorządowej i rządowej: architektów, inżynierów budownictwa, komunikantów, geografów, ekonomistów, prawników, geodetów itp.

CELE STUDIÓW

·transfer najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej koniecznej w nowoczesnym i efektywnym planowaniu rozwoju, projektowaniu i zarządzaniu przestrzenią, w tym stosowania planistycznych standardów Unii Europejskiej,

·doskonalenie warsztatu projektanta planowania miejscowego, planowania strategicznego, a także warsztatu menadżera przestrzeni,

·poznanie nowoczesnych instrumentów prawnych, ekonomicznych i administracyjnych kształtowania przestrzenii zarządzania przestrzenią.

PROGRAM STUDIÓW

·200 godz. wykładów, seminariów, ćwiczeń terenowych i projektowych prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału Architektury PG

oraz zaproszonych specjalistów,

·Studia trwają 2 semestry i obejmują 11 lub 12 sesji (zjazdów) 3 dniowych (od piątku do niedzieli) raz (czasami dwa razy) w miesiącu z wyjątkiem okresu wakacyjnego.

Uczestnictwo w Studiach jest odpłatne.

Świadectwo ukończenia Studiówwystawia JM Rektor PG.

Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia powołane zostaną przy minimum 20 pisemnych zgłoszeniach.

INNE INFORMACJE

Kierownik Studiów–dr inż. arch. Dorota Kamrowska-Załuska

Sekretariat Studiów: Zofia Bołtakis, tel. 58 347 22 02, ppz@pg.edu.pl