Program i plan studiów doktoranckich na Wydziale Architektury PG

1. Stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej są prowadzone w języku polskim i angielskim.

2. Treści przedmiotów w ramach modułów określa ramowy program studiów doktoranckich (tabela 1). 

3. Plan studiów określony jest w formie harmonogramu (tabela 2).