Na studiach drugiego stopnia realizowana jest:
- Praktyka przeddyplomowa (projektowa) po semestrze II

– 160 godzin (4 pkt. ECTS).

ZASADY REALIZACJI PRAKTYK PRAKTYK.pdf (Uwaga, liczba godzin zweryfikowana zgodnie z programem studiów)

umowa_PrPrzeddyplomowa_II_stopnia_arch.pdf

sprawozdanie, zaświadczenie II stopień.doc

Statement of undergraduate architectural trainning IIst.doc

OFERTY:


Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznej oraz Dział Użytkowania Przestrzeni Publicznej 
oferują praktyki dla studentów studiów I i II stopnia w każdym miesiącu - dla 2 - 4 osób.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt:
- Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznej: e-mail: pp@gzdiz.gda.pl, tel. 58 524 46 15
- Dział Użytkowania Przestrzeni Publicznej: e-mail: piotr.smolnicki@gzdiz.gda.pl, tel. 58 558 95 23

Podanie o praktykę w wersji pdfdocxodt.

 

Biuro Projektów DOMAR oferuje odbycie praktyk studenckich; wymagana znajomość AutoCADa

kontakt: tel: 602 441 949

 

Firma PATROL INWESTYCJI Sp. z o.o. oferuje cztery miejsca na tegoroczne praktyki dla studentów studiów II stopnia w miesiącu lipcu, sierpniu - po dwie osoby.

Przedmiotem praktyk będzie przygotowanie inwestycji w zakresie zebrania informacji, inwentaryzacji, badania i analizy materiałów archiwalnych oraz planistycznych. Miejscem praktyk będzie budowa zespołu mieszkalnego Invest Komfort w Gdyni przy ul. Bernadowskiej oraz teren przyszłej inwestycji ośrodek wypoczynkowy Natura Tour.

Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się w Dziekanacie.

 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne oferuje trzy miejsca na tegoroczne praktyki dla studentów II stopnia w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień. Wymagane jest wcześniejsze dostarczenie podania o przyjęcie na praktyki. Wzór umowy załączony powyżej z dopiskiem UCK. Chętni proszeni są o zgłoszenie do Dziekanatu.

 

Firma SEMEKO: szczagółowe informacje

 

„Projmors" Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o. w Gdańsku oferuje odbycie praktyki studenckiej.

„Projmors" BPBM Sp. z o.o. jest istniejącym od 1948 r. wiodącym
biurem projektowym oraz twórcą wielu projektów w kraju i
zagranicą. Biuro specjalizuje się między innymi w projektowaniu
obiektów morskich takich jak: porty, stocznie, nabrzeża czy
falochrony a także obiektów przemysłowych i wojskowych. Ponadto
od 2015 r. Biuro jest częścią grupy technologicznej ASE.

 

Oferta dotyczy 1 osoby, studenta lub studentki Wydziału
Architektury na okres 4 tygodni. Możliwe jest też odbycie praktyk
2-tygodniowych dla 2 osób. Termin zostanie ustalony później.

W czasie praktyki zainteresowana osoba zajmowałaby się
następującymi zagadnieniami:

- zapoznanie się z procesem realizacji projektów koncepcyjnych,
budowlanych, wykonawczych oraz powykonawczych oraz współudział w
ich realizacji,

- zapoznanie się z zasadami ustalania zgodności projektów z
aktualnymi normami, specyfikacjami i innymi wymaganiami, wg
ustalanych standardów.

Kontakt w sprawie praktyk:

- sekretariat: tel. 58 520 33 03; mail: projmors@projmors.pl,

- kadry: 58 520 33 17.