Informacje ogólne:

Regulamin praktyk PG

zasady_realizacji_praktyk_Arch.3.03.2020.pdf  *(Uwaga - umowy prosżę drukować z bezpośrednich liników zamieszczonych niżej)

 

Praktyka budowlana (po sem.2):

umowa_PrBudowlana_I_stopnia_arch.pdf (umowy prosimy drukować dwustronnie) - UWAGA - w sprawie przekazania umowy do dziekanatu, proszę skontaktować się najpierw emailowo z dziekanatem: grzmarko@pg.edu.pl

Sprawozdanie_PraktBudowlana

Wskazówki i zalecenia dot. praktyki budowlanej (dostępne także w gablocie katedry): Praktyka_budowlana.pdf

 

Praktyka przeddyplomowa (po sem.6):

Ważne informacje organizacyjne: INFORMACJE (6 stron)

umowa: umowa_PrPrzeddyplomowa_I_stopnia_arch.pdf (umowy prosimy drukować dwustronnie) - UWAGA - w sprawie przekazania umowy do dziekanatu, proszę skontaktować się najpierw emailowo z dziekanatem: waksmund@pg.edu.pl

Sprawozdanie, zaświadczenie_PraktPrzeddyplomowa I stopień

Statement of undergraduate architectural trainning, Ist

Ostateczny termin zaliczenia praktyki przeddyplomowej: 18.09.2020 - sprawozdania proszę przesyłać pocztą tradycyjną lub złożyć w Kancelarii Głównej PG do dnia 18.09.2020.                                                                                                                                                                                    

Kancelaria Główna: https://pg.edu.pl/dzial-obiegu-i-archiwizacji-dokumentow/kancelaria-glowna 

UWAGA

W przypadku, gdy składają Państwo dokumenty osobiście poprzez Kancelarię Główną PG, powinny one zostać złożone w zaklejonej (swojej) kopercie (lub zawiązanej teczce) ze wskazanym adresatem, tj.:

„WYDZIAŁ ARCHITEKTURY – DZIEKANAT"

 

Kancelaria Główna jest tylko pośrednikiem, przez którego można przekazać dokumenty do dziekanatu, tj. kancelaria:

- nie udziela informacji na temat terminów, dokumentów, decyzji, itp.

- nie zapewnia, ani nie sprzedaje kopert, teczek, długopisów, itp. – należy mieć własne.

Dziekanat WA PG

 

 

 

OFERTY:


Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznej oraz Dział Użytkowania Przestrzeni Publicznej,
oferują praktyki dla studentów studiów I i II stopnia w każdym miesiącu - dla 2 - 4 osób.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt:
- Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznej: e-mail: pp@gzdiz.gda.pl, tel. 58 524 46 15
- Dział Użytkowania Przestrzeni Publicznej: e-mail: piotr.smolnicki@gzdiz.gda.pl, tel. 58 558 95 23

Podanie o praktykę w wersji pdfdocxodt.

 

Biuro Projektów DOMAR oferuje odbycie praktyk studenckich; wymagana znajomość AutoCADa

kontakt: tel: 602 441 949

Firma SEMEKO:

 informacje

 

„Projmors" Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o. w Gdańsku oferuje odbycie praktyki studenckiej.

„Projmors" BPBM Sp. z o.o. jest istniejącym od 1948 r. wiodącym
biurem projektowym oraz twórcą wielu projektów w kraju i
zagranicą. Biuro specjalizuje się między innymi w projektowaniu
obiektów morskich takich jak: porty, stocznie, nabrzeża czy
falochrony a także obiektów przemysłowych i wojskowych. Ponadto
od 2015 r. Biuro jest częścią grupy technologicznej ASE.

 

Oferta dotyczy 1 osoby, studenta lub studentki Wydziału
Architektury na okres 4 tygodni. Możliwe jest też odbycie praktyk
2-tygodniowych dla 2 osób. Termin zostanie ustalony później.

W czasie praktyki zainteresowana osoba zajmowałaby się
następującymi zagadnieniami:

- zapoznanie się z procesem realizacji projektów koncepcyjnych,
budowlanych, wykonawczych oraz powykonawczych oraz współudział w
ich realizacji,

- zapoznanie się z zasadami ustalania zgodności projektów z
aktualnymi normami, specyfikacjami i innymi wymaganiami, wg
ustalanych standardów.

Kontakt w sprawie praktyk:

- sekretariat: tel. 58 520 33 03; mail: projmors@projmors.pl,

- kadry: 58 520 33 17.