KUiPR KUiPR

Politechnika Gdańska Wydział Architektury Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego zatrudni na umowę zlecenie osoby do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów specjalistycznych na...

KPŚ KPŚ

Politechnika Gdańska Wydział Architektury Katedra  Projektowania Środowiskowego zatrudni (w roku akademickim 2019/2020 semestr letni) na umowę zlecenie osoby do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych z...

OGŁOSZENIE NA UMOWĘ CYWILNOPRAWNĄ (umowa o dzieło) OGŁOSZENIE NA UMOWĘ CYWILNOPRAWNĄ (umowa o dzieło)

Politechnika Gdańska Wydział Architektury zatrudni na umowę cywilno-prawną osobę/osoby do wykonania  modelu więźby 3D  w programie AUTO CAD (rozszerzenie .dwg)   PRZEDMIOT UMOWY: Uproszczony)...

KUiPR umowy cywilnoprawne KUiPR umowy cywilnoprawne

Politechnika Gdańska Wydział Architektury Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego zatrudni na umowę zlecenie osoby do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów specjalistycznych na...

Pobierz
Wyświetlanie 5 - 8 z 95 rezultatów.
z 24