OGŁOSZENIE NA UMOWĘ CYWILNOPRAWNĄ (umowa o dzieło)

Politechnika Gdańska Wydział Architektury zatrudni na umowę cywilno-prawną  na stanowisku asystent do badań architektonicznych  osobę wykonania  zadanych rysunków inwentaryzacyjnych w związku z prowadzonymi badaniami architektonicznymi

PRZEDMIOT UMOWY:

zakres obowiązków
- wykonanie zadanych rysunków inwentaryzacyjnych w związku z prowadzonymi badaniami architektonicznymi
- dokumentowanie węzłów badawczych we współpracy z kierownikiem badań
- współudział w edycji dokumentacji.
- dyspozycyjność 6 dni w tygodniu w elastycznym wymiarze godzin (poniedziałek-sobota)

TERMIN WYKONANIA:
28 listopada 2019 r.

WYMAGANIA:

- mgr inż. arch.
- bardzo dobry wynik ukończenia studiów II stopnia
- doświadczenie w wykonywaniu inwentaryzacji architektonicznych lub konserwatorskich we współpracy z Katedrą Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków PG lub inną uznaną instytucją dokumentacji zabytków
- dokładność i terminowość wykonywania pracy
- dyspozycyjność listopadzie 2019 r.
- biegłość w pracy w programie AutoCAD.

ZGŁOSZENIA:
Aplikacje (CV) prosimy przesyłać do dnia 06.11.2019r. drogą elektroniczną na adres: magdalena.byzdra@pg.edu.pl

Do  przesyłanej  oferty  prosimy  dołączyć podpisane oświadczenie-KLAUZULA RODO.