OGŁOSZENIE NA UMOWĘ CYWILNOPRAWNĄ

Politechnika Gdańska Wydział Architektury zatrudni na umowę o dzieło.

PRZEDMIOT UMOWY:

Wykonanie ekspertyzy w zakresie realizacji obiektów użyteczności publicznej i prawa budowlanego oraz realizacji obiektów kolejowych.

TERMIN WYKONANIA:

10.12.2016 r.

WYMAGANIA:

- wiedza w zakresie realizacji obiektów użyteczności publicznej

- wiedza w zakresie prawa budowlanego

- wiedza w zakresie realizacji obiektów kolejowych 

- znajomość projektowania uniwersalnego

ZGŁOSZENIA:

 

Aplikacje prosimy przesłać do  dnia 25.11.2016r. drogą elektroniczną na adres: universaldesign@pg.gda.pl 

 

Do przesyłanego cv prosimy dołączyć oświadczenie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)." 

Wybór oferty nastąpi do dnia 28.11.2016r.

 

 

Zastrzega się  prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty