OGŁOSZENIE NA UMOWĘ CYWILNOPRAWNĄ

 • Politechnika Gdańska Wydział Architektury zatrudni na umowę o dzieło.

  PRZEDMIOT UMOWY:

  Wykonanie ekspertyzy w zakresie realizacji obiektów użyteczności publicznej i prawa budowlanego oraz realizacji obiektów kolejowych.

  TERMIN WYKONANIA:

  10.12.2016 r.

  WYMAGANIA:

  - wiedza w zakresie realizacji obiektów użyteczności publicznej

  - wiedza w zakresie prawa budowlanego

  - wiedza w zakresie realizacji obiektów kolejowych 

  - znajomość projektowania uniwersalnego

  ZGŁOSZENIA:

   

  Aplikacje prosimy przesłać do  dnia 25.11.2016r. drogą elektroniczną na adres: universaldesign@pg.gda.pl 

   

  Do przesyłanego cv prosimy dołączyć oświadczenie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)." 

  Wybór oferty nastąpi do dnia 28.11.2016r.

   

   

  Zastrzega się  prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty