KUiPR

Politechnika Gdańska Wydział Architektury Katedra Urbanistyki i Projektowania Regionalnego zatrudni (w roku akademickim 2016/2017) na umowę zlecenie osoby do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów specjalistycznych na kierunku Architektura oraz Gospodarka Przestrzenna:

 

PRZEDMIOT ZLECENIA

Lp

Wyszczególnienie

Liczba godzin zajęć do opracowania

Wykłady

Ćwiczenia

Projektowanie

Razem godzin zajęć

1

Inżynieria Miejska, studia I stopnia ARCH

15

0

0

15

2

Inżynieria Drogowa, studia I stopnia ARCH

15

0

0

15

3

Inżynieria Miejska, studia I stopnia ARCH

15

0

0

15

4

Projektowanie Urbanistyczne II, studia I stopnia ARCH

0

0

30

30

5

Planowanie Infrastruktury Technicznej – Inżynieria Miejska, studia I stopnia GP

30

30

0

60

6

Projektowanie urbanistyczne, studia I stopnia GP

0

10

60

70

7

Przedmioty do wyboru, studia I stopnia GP

15

0

0

15

8

Podstawy Gospodarki Komunalnej, studia I stopnia GP

15

15

0

30

9

Prawne Uwarunkowania Gospodarki Przestrzennej, studia I stopnia GP

15

0

0

15

10

Planowanie Przestrzenne, studia I stopnia GP

0

0

30

30

11

Energooszczędność Struktur Miejskich, studia I stopnia GP

15

0

0

15

 

Razem

135

55

120

310

 

WYMAGANIA :

Doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami  (o tematyce zgodnej z obowiązującą na Wydziale Architektury kartą przedmiotu).

ZAKRES PRAC:

Autorska propozycja cyklu zajęć prowadzących do nabycia przez studenta efektów kształcenia określonych dla danego przedmiotu oraz szczegółowe sposoby weryfikacji tych efektów (1-2 strony A4).

 

ZGŁOSZENIA

Aplikacje wraz autorską propozycją zajęć prosimy składać do 21.02.2017 r. w Sekcji Finansowej Wydziału w postaci wydrukowanej oraz przesłać drogą elektroniczną na adres: alekorpa@pg.gda.pl oraz  pmar@pg.gda.pl

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)." 

Wybór oferty nastąpi do 22.02.2017 r. Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.