KUiPR

 • Politechnika Gdańska Wydział Architektury Katedra Urbanistyki i Projektowania Regionalnego zatrudni (w roku akademickim 2016/2017) na umowę zlecenie osoby do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów specjalistycznych na kierunku Architektura oraz Gospodarka Przestrzenna:

   

  PRZEDMIOT ZLECENIA

  Lp

  Wyszczególnienie

  Liczba godzin zajęć do opracowania

  Wykłady

  Ćwiczenia

  Projektowanie

  Razem godzin zajęć

  1

  Inżynieria Miejska, studia I stopnia ARCH

  15

  0

  0

  15

  2

  Inżynieria Drogowa, studia I stopnia ARCH

  15

  0

  0

  15

  3

  Inżynieria Miejska, studia I stopnia ARCH

  15

  0

  0

  15

  4

  Projektowanie Urbanistyczne II, studia I stopnia ARCH

  0

  0

  30

  30

  5

  Planowanie Infrastruktury Technicznej – Inżynieria Miejska, studia I stopnia GP

  30

  30

  0

  60

  6

  Projektowanie urbanistyczne, studia I stopnia GP

  0

  10

  60

  70

  7

  Przedmioty do wyboru, studia I stopnia GP

  15

  0

  0

  15

  8

  Podstawy Gospodarki Komunalnej, studia I stopnia GP

  15

  15

  0

  30

  9

  Prawne Uwarunkowania Gospodarki Przestrzennej, studia I stopnia GP

  15

  0

  0

  15

  10

  Planowanie Przestrzenne, studia I stopnia GP

  0

  0

  30

  30

  11

  Energooszczędność Struktur Miejskich, studia I stopnia GP

  15

  0

  0

  15

   

  Razem

  135

  55

  120

  310

   

  WYMAGANIA :

  Doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami  (o tematyce zgodnej z obowiązującą na Wydziale Architektury kartą przedmiotu).

  ZAKRES PRAC:

  Autorska propozycja cyklu zajęć prowadzących do nabycia przez studenta efektów kształcenia określonych dla danego przedmiotu oraz szczegółowe sposoby weryfikacji tych efektów (1-2 strony A4).

   

  ZGŁOSZENIA

  Aplikacje wraz autorską propozycją zajęć prosimy składać do 21.02.2017 r. w Sekcji Finansowej Wydziału w postaci wydrukowanej oraz przesłać drogą elektroniczną na adres: alekorpa@pg.gda.pl oraz  pmar@pg.gda.pl

  Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)." 

  Wybór oferty nastąpi do 22.02.2017 r. Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.