KAMiUP

Politechnika Gdańska Wydział Architektury Katedra Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej zatrudni (w roku akademickim 2016/2017) na umowę zlecenie osoby do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów specjalistycznych na kierunku Architektura:

 

PRZEDMIOT ZLECENIA

Lp

Wyszczególnienie

Liczba godzin zajęć do opracowania

Wykłady

Ćwiczenia

Projektowanie

Razem godzin zajęć

1

Historia Sztuki sem. I (letni), studia II stopnia

30

0

0

30

2

Historia Sztuki sem. I (letni), studia II stopnia

w języku angielskim

30

0

0

30

3

Projekt architektoniczny II, studia I stopnia

0

0

30

30

4

Projekt architektoniczny VI, studia I stopnia

2

0

0

2

5

Projekt architektoniczny VI, studia I stopnia

0

15

30

45

6

Projekt przeddyplomowy, studia I stopnia

0

0

9

9

7

Projekt przeddyplomowy, studia I stopnia

0

10

30

40

8

Projekt dyplomowy II, studia II stopnia

0

0

18

18

9

Projekt dyplomowy II, studia II stopnia

0

0

18

18

 

Razem

62

25

135

222

 

WYMAGANIA 1,2:

  • Stopień doktora w zakresie historii sztuki
  • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć na wyższej uczelni związanych z problematyką historii sztuki (o tematyce zgodnej z obowiązującą na Wydziale Architektury kartą przedmiotu).

WYMAGANIA 3:

  • Minimum stopień mgr inż. arch.
  • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć na wyższej uczelni związanych z problematyką projektową (o tematyce zgodnej z obowiązującą na Wydziale Architektury kartą przedmiotu).

WYMAGANIA 4-9:

  • Minimum stopień dr inż. arch.
  • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć na wyższej uczelni związanych z problematyką projektową (o tematyce zgodnej z obowiązującą na Wydziale Architektury kartą przedmiotu).

 

ZAKRES PRAC:

Autorska propozycja cyklu zajęć prowadzących do nabycia przez studenta efektów kształcenia określonych dla danego przedmiotu oraz szczegółowe sposoby weryfikacji tych efektów (1-2 strony A4).

 

ZGŁOSZENIA

Aplikacje wraz autorską propozycją zajęć prosimy składać do 21.02.2017 r. w Sekcji Finansowej Wydziału w postaci wydrukowanej oraz przesłać drogą elektroniczną na adres: alekorpa@pg.gda.pl oraz  pmar@pg.gda.pl

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)." 

Wybór oferty nastąpi do 22.02.2017 r. Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.