KAMiUP

 • Politechnika Gdańska Wydział Architektury Katedra Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej zatrudni (w roku akademickim 2016/2017) na umowę zlecenie osoby do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów specjalistycznych na kierunku Architektura:

   

  PRZEDMIOT ZLECENIA

  Lp

  Wyszczególnienie

  Liczba godzin zajęć do opracowania

  Wykłady

  Ćwiczenia

  Projektowanie

  Razem godzin zajęć

  1

  Historia Sztuki sem. I (letni), studia II stopnia

  30

  0

  0

  30

  2

  Historia Sztuki sem. I (letni), studia II stopnia

  w języku angielskim

  30

  0

  0

  30

  3

  Projekt architektoniczny II, studia I stopnia

  0

  0

  30

  30

  4

  Projekt architektoniczny VI, studia I stopnia

  2

  0

  0

  2

  5

  Projekt architektoniczny VI, studia I stopnia

  0

  15

  30

  45

  6

  Projekt przeddyplomowy, studia I stopnia

  0

  0

  9

  9

  7

  Projekt przeddyplomowy, studia I stopnia

  0

  10

  30

  40

  8

  Projekt dyplomowy II, studia II stopnia

  0

  0

  18

  18

  9

  Projekt dyplomowy II, studia II stopnia

  0

  0

  18

  18

   

  Razem

  62

  25

  135

  222

   

  WYMAGANIA 1,2:

  • Stopień doktora w zakresie historii sztuki
  • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć na wyższej uczelni związanych z problematyką historii sztuki (o tematyce zgodnej z obowiązującą na Wydziale Architektury kartą przedmiotu).

  WYMAGANIA 3:

  • Minimum stopień mgr inż. arch.
  • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć na wyższej uczelni związanych z problematyką projektową (o tematyce zgodnej z obowiązującą na Wydziale Architektury kartą przedmiotu).

  WYMAGANIA 4-9:

  • Minimum stopień dr inż. arch.
  • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć na wyższej uczelni związanych z problematyką projektową (o tematyce zgodnej z obowiązującą na Wydziale Architektury kartą przedmiotu).

   

  ZAKRES PRAC:

  Autorska propozycja cyklu zajęć prowadzących do nabycia przez studenta efektów kształcenia określonych dla danego przedmiotu oraz szczegółowe sposoby weryfikacji tych efektów (1-2 strony A4).

   

  ZGŁOSZENIA

  Aplikacje wraz autorską propozycją zajęć prosimy składać do 21.02.2017 r. w Sekcji Finansowej Wydziału w postaci wydrukowanej oraz przesłać drogą elektroniczną na adres: alekorpa@pg.gda.pl oraz  pmar@pg.gda.pl

  Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)." 

  Wybór oferty nastąpi do 22.02.2017 r. Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.