KAMiPN

Politechnika Gdańska Wydział Architektury Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych zatrudni (w sem. zimowym w roku akademickim 2019/2020) na umowę zlecenie osoby do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów specjalistycznych na kierunku Architektura.

Szczgóły TUTAJ.