KPŚ

 • Politechnika Gdańska Wydział Architektury

  Katedra Projektowania Środowiskowego zatrudni (w roku akademickim 2016/2017 w semestrze letnim) na umowę zlecenie osoby do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów specjalistycznych na kierunku Architektura oraz kierunku Gospodarka Przestrzenna:

   

  PRZEDMIOT ZLECENIA

  Lp

  Wyszczególnienie

  Liczba godzin zajęć do opracowania

  Wykłady

  Ćwiczenia

  Projektowanie

  Razem godzin zajęć

  1

  Projekt dyplomowy II, sem. III (letni), studia II stopnia

  0

  0

  12

  12

  2

  Seminarium obieralne III, sem. III (letni), studia II stopnia

  0

  60

  0

  60

  3

  Architektura krajobrazu, sem. VI (letni), studia I stopnia

  0

  60

  0

  60

  4

  Projektowanie krajobrazu, sem. II (letni), studia I stopnia, kierunek Gospodarka Przestrzenna

  0

  0

  45

  45

   

  Razem

  0

  120

  57

  177

   

   

  Ad.1 WYMAGANIA dot. przedmiotu: Projekt Dyplomowy II, sem. III (letni), studia II stopnia

  • Stopień doktora habilitowanego w zakresie architektury
  • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć na wyższej uczelni związanych z problematyką teorii i praktyki projektowania architektonicznego i urbanistycznego (o tematyce zgodnej z obowiązującą na Wydziale Architektury kartą przedmiotu).
  • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć na wyższej uczelni związanych ze specyfiką katedry – projektowania zrównoważonego

   

  Ad.2 WYMAGANIA dot. przedmiotu: Seminarium obieralne III, sem. III (letni), studia II stopnia

  • Doświadczenie projektowe, uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej
  • Stopień doktora nauk technicznych
  • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć na wyższej uczelni związanych ze specyfiką katedry – projektowania zrównoważonego
  • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim

   

  Ad.3 WYMAGANIA dot. przedmiotu: Architektura Krajobrazu, sem. VI (letni), studia I stopnia

  • Tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta oraz wykształcenie uzupełniające z zakresu architektury krajobrazu
  • Doświadczenie zawodowe z zakresu architektury krajobrazu
  • Predyspozycje do prowadzenia zajęć na wyższej uczelni związanych z problematyką architektury krajobrazu (o tematyce zgodnej z obowiązującą na Wydziale Architektury kartą przedmiotu).

   

  Ad.4 WYMAGANIA dot. przedmiotu: Projektowanie krajobrazu, sem. II (letni), studia I stopnia, kierunek Gospodarka Przestrz.

  • Tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta oraz wykształcenie uzupełniające z zakresu architektury krajobrazu
  • Doświadczenie zawodowe z zakresu architektury krajobrazu
  • Predyspozycje do prowadzenia zajęć na wyższej uczelni związanych z problematyką architektury krajobrazu (o tematyce zgodnej z obowiązującą na Wydziale Architektury kartą przedmiotu).

   

   

  ZAKRES PRAC:

  Autorska propozycja cyklu zajęć prowadzących do nabycia przez studenta efektów kształcenia określonych dla danego przedmiotu oraz szczegółowe sposoby weryfikacji tych efektów (1-2 strony A4).

  ZGŁOSZENIA

  Aplikacje wraz autorską propozycją zajęć prosimy składać do 21.02.2017r. w Sekcji Finansowej Wydziału w postaci wydrukowanej oraz przesłać drogą elektroniczną na adres: alekorpa@pg.gda.pl oraz pmar@pg.gda.pl

  Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)." 

  Wybór oferty nastąpi do 22.02.2017r. Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.