6. międzynarodowa konferencja naukowa „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura XX w. - badania i popularyzacja"

TERMIN: 24-26 maja 2018 r.
ORGANIZATOR KONFERENCJI: Miasto Gdynia, al. Piłsudskiego 52/54, Gdynia
WSPÓŁORGANIZATOR: Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
PATRONAT NAUKOWY: DOCOMOMO International, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Polski Komitet Narodowy ICOMOS
MIEJSCE OBRAD: Centrum Konferencyjne Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia
Pokaż Pomorski Park Naukowo - Technologiczny na mapie
O KONFERENCJI
Szósta międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni” jest kontynuacją konferencji, które odbyły się w Gdyni w latach 2007, 2009, 2012, 2014 i 2016 r. Sesje w Gdyni są obecnie najważniejszym w Polsce, cyklicznym wydarzeniem o tym charakterze.
Tematyka najbliższej konferencji koncentrować będzie się na badaniach i popularyzacji architektury modernistycznej.
Nad stroną merytoryczną czuwa Komitet Naukowy, do którego organizator zaprosił wybitnych specjalistów z Polski i z zagranicy.
Referaty zakwalifikowane na konferencję i na niej przedstawione, przygotowane w formie artykułów naukowych, zostaną zebrane i opracowane redakcyjnie, a następnie wydane w formie recenzowanej książki.
Artykuły będące dorobkiem poprzednich konferencji ukazały się w książkach wydanych przez Urząd Miasta Gdyni w latach 2009, 2011 i 2014.
 
KOMITET NAUKOWY
prof. Ana Tostões, Przewodnicząca DOCOMOMO International, Portugalia
prof. Adalberto Del Bo, Politechnika w Mediolanie, Mediolan, Włochy
prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej
prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. dr hab. Jacek Purchla, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, prof. PW, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
dr hab. Andrzej Szczerski, prof. UJ, Wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie
dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, Prezes PKN ICOMOS,
dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, prof. PG, Wydział Architektury PG, MKZ w Gdyni
dr arch. Jeremie Hoffmann, Dyrektor Wydziału Ochrony Zabytków Miasta Tel Awiw Jafa, Izrael
dr inż. arch. Marek Stępa, Wiceprezydent Miasta Gdyni

TERMINY
Zgłoszenia słuchaczy przyjmowane są do 21 maja do godz. 15.
24 – 26 maja 2018 r. konferencja

INFORMACJE OGÓLNE
Udział w konferencji jest bezpłatny, ale uczestnicy (w tym referenci) pokrywają koszty dojazdu i pobytu. Obrady odbywać się będą w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

INFORMACJA DLA REFERENTÓW
Wystąpienia zgłaszane na konferencję powinny dotyczyć ważnych zagadnień, uzupełniających dotychczasowy stan wiedzy. Zgłoszone referaty powinny prezentować aktualne wyniki badań lub prowadzonych działań, które nie były dotąd szerzej omawiane i publikowane. Pożądane są też nowe i ważne tematy związane bezpośrednio lub pośrednio z  architekturą Gdyni. Autorzy powinni mieć udokumentowany dorobek (naukowy, konserwatorski, itp.) związany z podejmowaną tematyką. Osoby zainteresowane wystąpieniem z własnym referatem powinny przesłać streszczenie referatu w języku polskim i angielskim wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową w terminie od 1 października do 15 listopada 2017 r. (objętość streszczenia od 400 do 800 wyrazów). Ponadto należy załączyć notkę biograficzną oraz spis ważniejszych publikacji lub dokonań zawodowych. Wybór referatów na konferencję zostanie dokonany przez członków Komitetu Naukowego.

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY
Ze względów organizacyjnych, słuchacze proszeni są o przesłanie zgłoszenia udziału w konferencji. Zapisy i formularze zgłoszeniowe będą dostępne w terminie 1 marca - 30 kwietnia 2018 r. na stronie.

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr inż. arch. Marek Stępa, Wiceprezydent Miasta Gdyni,
mgr Joanna Leman, Urząd Miasta Gdyni, Kierownik Referatu Współpracy z Zagranicą,
dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, prof. PG, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni

KONTAKT
Urząd Miasta Gdyni, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia □ tel.58 668 83 43 □ e-mail: zabytki@gdynia.pl

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie gdynia.pl/modernizm  oraz TUTAJ

Obrady odbywać się będą w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym. 

 

Pełny program konferencji: 

Czwartek, 24 maja 2018 r.
10:00 Rozpoczęcie konferencji 

uroczystość związana z przystąpieniem Miasta Gdyni do organizacji DOCOMOMO 
 
10:30 SESJA 1
1. dr Edward Denison, The Bartlett School of Architecture, University College London, Londyn, Wielka Brytania
Marginal Modernism – New Horizons and Progressive Perspectives from a Small European Island / Modernizm na skraju: nowe horyzonty i nowoczesne wizje z małej europejskiej wyspy
2. dr inż. Wido Quist, DOCOMOMO Nederland, Uniwersytet Technologiczny w Delft, Delft, Holandia, 30 years of Modernizing Modernism in the Netherland. / 30 lat modernizowania modernizmu w Holandii
3. dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK, Politechnika Krakowska, Kraków,
Kontinuum – o libańskich projektach Karola Schayera
4. Adriana Filinaite, Urząd Miasta Kowna, Wydział Dziedzictwa Kulturowego, Kowno Litwa, Kaunas 1919-1939: The Capital Inspired by the Modern Movement / Kowno 1919-1939: stolica inspirowana modernizmem

PRZERWA

13:00  SESJA 2
5. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, prof. PW, Politechnika Warszawska, Warszawa Budownictwo jednorodzinne w Warszawie w latach 1945 – 1960. Podstawy, rozwój i architektura
6. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. PP, Politechnika Poznańska, Poznań
Modernizm na peryferiach. Architektura i urbanistyka małych ośrodków miejskich
7. dr Małgorzata Korpała, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Nysa
Faktura i kolorystyka architektury 20-lecia międzywojennego Lwowskiej Szkoły Architektonicznej
8. mgr Maria Wąchała-Skindzier, mgr Magdalena Smaga, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 
Modernizm w Nowej Hucie
9. dr inż. arch. Błażej Ciarkowski, Politechnika Łódzka, Łódź
Architektura nowego rytuału. Badania nad powojennymi modernistycznymi ośrodkami wypoczynkowymi

PRZERWA 15.00 – 16.00
16:00 SESJA 3 – BLOK GDYŃSKI

10. dr hab. Andrzej Szczerski, prof. UJ, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków
Gdynia i geografia architektury modernistycznej w II Rzeczypospolitej
11. prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, Politechnika Gdańska, Gdańsk/ Gdynia
Architektura gdyńskich kościołów okresu międzywojennego i jej powojenne kontynuacje.
12. dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska, Politechnika Gdańska, Gdańsk/Gdynia
Architektoniczne środki wyrazu w kształtowaniu modernistycznych witryn i parterów gdyńskich budynków
13. dr Marcin Szerle, mgr Weronika Szerle, Leibniz Science Campus Lipsk,  Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia
„Willa czynszowa” na gdyńskich Działkach Leśnych. Funkcjonalny i społeczny wymiar architektury mieszkaniowej dzielnicy, na tle równoległych realizacji doby modernizmu
14. dr Artur Tanikowski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, Warszawa
Tel Awiw i Gdynia: miejskie pejzaże kulturowe

Piątek,  25 maja 2018 r.
9.00 Uroczystość wręczenia medali CIVITAS E MARI za ochronę dziedzictwa modernizmu

9:30 SESJA 1
1. prof. dr hab. Jacek Purchla, Przewodniczący Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, Kraków
Modernizm na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO
2. dr Jeremie Hoffmann, Urząd Miasta Tel Awiw-Jafa, Departament Konserwacji Zabytków, Tel Awiw-Jafa, Izrael 
From early to Post, HUL approach in Modern cities / Podejście HUL (Historic Urban Landscape) a miasta modernistyczne - rozwój koncepcj.
3. prof. Adalberto del Bo, Politechnika w Mediolanie, Mediolan, Włochy 
Modern architecture at the test of time / Architektura modernistyczna wobec próby czasu
4. prof. nadzw. Vincenzo Riso, Uniwersytet Minho, Braga, Portugalia 
Teaching architectural design for the conservation of modern built heritage / Nauka projektowania a ochrona modernistycznego dziedzictwa
5. Carsten Bauer,  Meisterschüler, Schaustelle Nachkriegsmoderne, Berlin, Niemcy
Modernist movements. A prospect of various civic organizations, focusing on Berlin’s architectural heritage protection / Ruchy modernistyczne. Perspektywa różnych organizacji obywatelskich zorientowana na ochronę dziedzictwa architektonicznego w Berlinie

PRZERWA

12:30 SESJA 2
6. mgr Medhanie Teklemariam, Asmara Heritage Project, Administracja Regionu Centralnego, Asmara, Erytrea
Asmara Modern Heritage Conservation: Lessons Learned and Future Perspectives / Ochrona modernistycznego dziedzictwa Asmary: doświadczenia i perspektywy
7. dr Aneta Borowik, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Architektura lat 60. i 70. XX w. na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim. Forma, ochrona, waloryzacja
8. dr inż. arch. Jadwiga Urbanik, Politechnika Wrocławska, Wrocław 
Od „Schlesische Heimstätte” do „Die farbige Stadt” - kolorystyka modernistycznej architektury mieszkaniowej na Śląsku i w Niemczech w okresie międzywojennym
9. dr Małgorzata Gwiazdowska, Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie, Szczecin
Rozkwit modernizmu w Szczecinie w latach 20. i 30. Dzieje oraz ochrona konserwatorska obiektów w powojennym Szczecinie
10. dr hab. Monika Bogdanowska, Politechnika Krakowska, Kraków 
Tynki modernistycznego Krakowa. Problemy ochrony.
11. dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, prof. PG, Politechnika Gdańska, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni, Gdańsk/ Gdynia 
Architektura śródmieścia Gdyni – przedwojenne założenia i 90 lat realizacji.

PRZERWA 15.00 – 16.00

16:00 SESJA 3
12. prof. dr hab. Jakub Lewicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Warszawa 
Architektura niedokończona – problemy badawcze i konserwatorskie
13. dr hab. Aleksander Buriak, mgr Maria Rusinowa, Charkowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Charków, Ukraina 
Dlaczego wspaniała architektura wczesnego ukraińskiego modernizmu jest mało znana w świecie i niepopularna na Ukrainie
14. mgr inż. arch. Louis Stephen du Plessis, Uniwersytet Technologiczny w Durbanie, Republika Południowej Afryki 
Modernist Influence in Durban – Design Responses of Low Rise Apartament Buildings / Modernistyczne wpływy w Durbanie i ich odzwierciedlenie w  projektach niskiej zabudowy mieszkalnej
15. dr hab. inż. arch. Joanna Olenderek, prof. PŁ, Politechnika Łódzka, Łódź 
Rola detalu architektonicznego w propagowaniu modernizmu łódzkiego
16. dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny, Politechnika Śląska, Gliwice, Dom modernistyczny – inicjatywa badawcza i popularyzatorska w zakresie architektury XX w.
Patronat honorowy: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Patronat: DOCOMOMO International, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego
Patronat medialny: Radio Gdańsk, TVP 3 Gdańsk, trojmiasto.pl, Spotkania z Zabytkami, Renowacje i Zabytki,
Miejsce konferencji: Centrum Konferencyjne Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia
Aktualny program konferencji ( link: http://gdynia.pl/zabytki/aktualnosci-3,3709/zapowiedz-6-konferencji,484253)