Międzywydziałowe Koło Naukowe Projektowanie Uniwersalne ma na celu propagowanie i wdrażanie projektowania uniwersalnego, opartego na dostosowaniu środowiska zabudowanego, produktów i usług przyjaznych wszystkim użytkownikom, bez względu na ich ograniczenia w percepcji i mobilności.

Działalność koła opiera się na organizacji i udziale w warsztatach, szkoleniach, konferencjach i wyjazdach studialnych. Bierzemy również czynny udział w konkursach związanych z tematyka projektowania przestrzeni publicznej i budynków oraz elementów małej architektury.
 
strona internetowa koła

kontakt mailowy: mkn.projektowanie.uniwersalne@gmail.com