Kierownik studiów:
dr hab. inż. arch. Robert Idem, prof. PG

Zastępca kierownika studiów:
dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung


Sekretariat Studiów:
mgr Aleksandra Zdanowicz,
tel. 58 348 62 54,
alezdano@pg.edu.pl