Politechnika Gdańska Wydział Architektury

ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

Godziny otwarcia dziekanatu:

poniedziałek    900 – 1200

wtorek              1000 – 1200

środa                 900 – 1200     

czwartek          1000 – 1200

piątek                1000 – 1200

Godziny przyjęć prodziekan do spraw studenckich:

poniedziałek    1000 – 1200

czwartek           1000 – 1200

 

Dziekanat Wydziału Architektury - studia II stopnia:

 pokój 313 w Gmachu Głównym PG; Plan sytuacyjny znajduje sie tutaj

mgr Aleksandra Zdanowicz  – specjalista  – sprawy studentów studów II stopnia: kierunek architektura i gospodarka przestrzenna
e-mail: alezdano@pg.edu.pl
pok. 313 Gmach Główny PG
tel.: (58) 348-62-54
fax. (+48)58 348 61 63

 

Wydziałowe Biuro Współpracy Międzynarodowej

mgr Małgorzata Bogdanowicz – specjalista - obsługa studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających w ramach programu ERASMUS +, obsługa studentów II st. w języku angielskim, CEEPUS,PARTNER COUNTRIES
e-mail: malbogda@pg.edu.pl
e-mail: erasmus.wa@pg.edu.pl
pok.313 Gmach Główny PG
tel. (+48)58 348 63 83, fax. (+48)58 348 61 63

Koordynator programu Erasmus:
dr inż. arch. Justyna Borucka
e-mail: jborucka@pg.edu.pl
tel. (58) 347 19 44
dr inż. arch. Bartosz Macikowski
e-mail: bmacik@pg.edu.pl
tel. (58) 347 21 82