Studia Doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
Adres: 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12.

Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Architektury PG:
dr hab. Małgorzata Dymnicka
e-mail: mdym@pg.gda.pl

Przewodniczący Komisji ds. Studiów Doktoranckich na Wydziale Architektury PG:
dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański
e-mail: jszczep@pg.gda.pl

Sekretariat:
Kamila Kiryło
tel. (058) 348-61-66,  
e-mail: kamkac@pg.gda.pl