Obszary badań prowadzonych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

Badania to najważniejszy aspekt naszej pracy na Wydziela Architektury. Dają nam one solidną podstawę do pracy dydaktycznej. Wiele badań prowadzimy w zespołach interdyscyplinarnych i międzynarodowych. Badania sprawiają, że jesteśmy w stanie odpowiadać na wyzwania, które pojawiają się zarówno w skali lokalnej jak i globalnej. Dzięki badaniom możemy wprowadzać kreatywne architektoniczne i urbanistyczne do przestrzeni miast, odpowiadając na potrzeby środowiskowe, kulturowe i społeczne. 

       Research areas in the Faculty of Architecture

The International AGORA Research Group Project (IARGP)

        Gniazda przedsiębiorczości

        Quo Vadis, Gdansk?

 

        Relacje pomiędzy przestrzenią architektoniczną i jakością środowiska

        Budynki użyteczności publicznej w złożonej przestrzeni urbanistycznej

 

      Badania architektoniczne architektury średniowiecznej i nowożytnej regionu Morza Bałtyckiego

 

        Historia architektury Gdańska

        Środowiskowe uwarunkowania projektowania architektonicznego

 

Dowiedz się więcej na temat badań prowadzonych przez naszych pracowników w ramach Katedr Wydziału Architektury:

Katedra Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej 

Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych

Katedra Historii Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków

Katedra Projektowania Środowiskowego

Katedra Sztuk Wizualnych

Katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego

Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego