Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Dyrektora Administracyjnego Wydziału Architektury Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Dyrektora Administracyjnego Wydziału Architektury

Protokół z prac komisji do spraw rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Dyrektora Administracyjnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej dostępny jest tutaj.