Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Dyrektora Administracyjnego Wydziału Architektury Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Dyrektora Administracyjnego Wydziału Architektury


Protokół z prac komisji do spraw rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Dyrektora Administracyjnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej...