Komisje Wydziałowe na kadencję 2016-2020r.

Komisja ds. Modernizacji i Rozbudowy Infrastruktury Wydziału
 1. prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka - przewodnicząca
 2. prof. sztuki Jan Buczkowski
 3. dr hab. inż. arch.Jakub Szczepański
 4. dr hab. inż. arch. Daniel Załuski
 5. dr inż. arch. Jan Cudzik
 6. dr inż. arch. Rafał Janowicz
 7. dr inż. arch. Piotr Marczak
 8. dr inż. arch. Karolina Życzkowska
 9. dr inż. arch. Mateusz Gerigk
 10. mgr inż. Piotr Iwańczak, dyrektor administracyjny WA
 11. mgr Jarosław Jaworowski
 12. przedstawiciel studentów Dawid Guze

 

Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich
 1. prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka - przewodnicząca
 2. prof. dr hab. inż. Andrzej Kulowski
 3. prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
 4. prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik
 5. prof. dr hab. inż.arch. Antoni Taraszkiewicz
 6. dr hab. sztuki Krzysztof Wróblewski
 7. dr inż.arch. Piotr Marczak
 8. dr inż. arch. Magdalena Podwojewska
 9. dr inż.arch. Dorota Wojtowicz-Jankowska
 10. przedstawiciel studentów.Agata Biernacik

 

Komisja ds. Nauki i Twórczości
 1. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański - przewodniczący
 2. prof. sztuki Jan Buczkowski 
 3. prof. dr hab. inż.arch. Lucyna Nyka
 4. prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz
 5. prof. dr hab. inż. Jarosław Przewłócki
 6. dr hab inż. arch. Robert Idem
 7. dr hab. inż. Anna Styszyńska

 

Komisja ds.  Programu Studiów na kierunku Architektura
 1. dr inż. arch. Anna Wancław  -  Przewodnicząca
 2. prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, Dziekan Wydziału Architektury, Kierownik Katedry
 3. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, Prodziekan ds. Nauki
 4. dr inż. arch. Magdalena Podwojewska, Prodziekan ds. Studentów i Promocji
 5. dr inż. arch. Justyna Borucka, Prodziekan ds. Rozwoju i Internacjonalizacji
 6. dr inż. arch. Agnieszka Błażko, Rada Projektu "Inżynier Przyszłości"
 7. prof. sztuki Jan Buczkowski. Kierownik Katedry
 8. prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, Kierownik Katedry
 9. dr hab. inż. arch. Robert Idem, Kierownik Katedry
 10. prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, Kierownik Katedry
 11. prof. dr hab. inż. Jarosław Przewłócki, Kierownik Katedry
 12. prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, Kierownik Katedry 
 13. arch. Andrzej Kondracki - Przedstawiciel Interesariuszy Zewnętrznych
 14. Iga Nowacka - Przedstawiciel Studentów

 

Komisja ds. Programu Studiów na kierunku Gospodarka Przestrzenna
 1. dr inż. arch. Anna Wancław - przewodnicząca
 2. prof.dr hab.inż.arch. Piotr Lorens
 3. prof.dr hab.inż. Tomasz Parteka
 4. prof. dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska
 5. dr hab.inż. arch. Anna Górka
 6. dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka
 7. dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek
 8. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański
 9. dr hab.inż. arch. Marek Wysocki
 10. dr hab. Anna Styszyńska
 11. dr inż. arch. Agnieszka Błażko
 12. dr inż. arch. Małgorzata Skrzypek-Łachińska
 13. dr inż. arch. Magdalena Podwojewska
 14. przedstawiciel studentów Dawid Guze

 

Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 1. dr inż. arch. Anna Wancław, członek UKZJK - przewodniczący
 2. dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek
 3. dr inż. arch. Agnieszka Błażko
 4. dr inż. arch. Małgorzata Skrzypek-Łachińska
 5. dr inż. arch. Roman Ruczyński
 6. dr inż. arch. Rafał Janowicz
 7. Zofia Bołtakis
 8. mgr inż. Pitor Iwańczak, dyrektor administracyjny WA
 9. Przedstawiciel Studium Doktoranckiego: Joanna Badach
 10. Przedstawiciel studentów: Aleksandra Szybalska
 11. Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych: arch. Andrzej Kondracki

 

Komisja ds. Otwarcia Przewodów Doktorskich
 1. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański - przewodniczący
 2. prof.dr hab.inż.arch. Piotr Lorens
 3. prof. dr hab. inż.arch. Lucyna Nyka
 4. prof.dr hab.inż. Tomasz Parteka
 5. prof. dr hab. inż.arch. Aleksander Piwek
 6. prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik
 7. prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz
 8. prof. dr hab. inż. Jarosław Przewłócki
 9. dr hab. inż. arch. Grzegorz Bukal
 10. dr hab. Małgorzata Dymnicka
 11. dr hab. inż. arch. Robert Idem
 12. dr hab. inż. arch. Marek Wysocki

 

Komisja konkursowa ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich i administracji
 1. prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka - przewodnicząca
 2. prof. sztuki Jan Buczkowski 
 3. prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
 4. prof.dr hab. inż.arch. Antoni Taraszkiewicz
 5. prof. dr hab. inż. Jarosław Przewłócki
 6. prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik
 7. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański
 8. dr hab. inż. arch.Robert Idem
 9. dr inż. arch. Piotr Marczak
 10. mgr inż. Piotr Iwańczak, dyrektor administracyjny WA

 

Komisja ds. Konkursów Studenckich (ocena prac semestralnych, dyplomowych)
 1. dr inż. arch. Magdalena Podwojewska - przewodnicząca
 2. dr hab.sztuki Krzysztof Wróblewski
 3. dr hab. inż. arch. Robert Idem
 4. dr hab. inż. arch. Daniel Załuski
 5. dr inż. arch. Małgorzata Skrzypek-Łachińska
 6. dr inż. arch. Piotr Marczak
 7. dr inż. arch. Łukasz Pancewicz
 8. dr inż.arch. Piotr Samól
 9. mgr inż.arch. Robert Juchniević
 10. przedstawiciel studentów Paulina Jóźwik

 

Komisja ds. Praktyk Studenckich
 1. dr inż. arch. Magdalena Podwojewska - przewodnicząca
 2. dr hab. inż. arch.Marek Wysocki
 3. dr inż. arch. Justyna Borucka
 4. dr inż. arch. Izabela Burda
 5. dr inż. arch. Jan Cudzik
 6. dr inż. arch. Magdalena Rembeza
 7. dr inż. arch. Piotr Samól
 8. mgr Małgorzata Bogdanowicz
 9. techn. Przemysław Rak
 10. przedstawiciel studentów Paulina Jóźwik

 

Komisja Kwalifikacyjna ‘ERASMUS”
 1. dr inż. arch. Justyna Borucka - przewodnicząca
 2. dr inż. arch. Piotr Czyż
 3. dr inż. arch. Bartosz Macikowski
 4. dr inż. arch. Magdalena Podwojewska
 5. dr inż. arch.Gabriela Rembarz
 6. mgr Małgorzata Bogdanowicz
 7. przedstawiciel studentów: Eliza Łukasiewicz, członek ESN

 

Komisja ds. Wznowienia Studiów
 1. dr inż. arch.  Magdalena Podwojewska - przewodnicząca
 2. dr inż. arch. Anna Wancław 
 3. dr inz. arch. Dorota Kamrowska-Załuska
 4. dr inż. arch. Bogusława Konarzewska
 5. dr inż. arch. Tomasz Szymański      

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Naboru na studia I i II stopnia
    mgr inż. arch. Robert Juchnevic

 

Komisja Wyborcza
 1. dr hab. inż. arch. Robert Idem - przewodniczący
 2. dr hab. Małgorzata Dymnicka
 3. dr inż. arch. Rafał Janowicz
 4. dr inż. arch. Joanna Kabrońska
 5. przedstawiciel studentów Iga Nowacka

 

 

Przedstawiciele Wydziału w Komisjach Senackich

Senacka Komisja ds. Budżetu
prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka

 

Senacka Komisja ds. Internacjonalizacji
dr  inż. arch. Justyna Borucka

 

Senacka Komisja ds. Kompercjalizacji, Technologii i Współpracy z Gospodarką
dr inż. arch. Piotr Marczak

 

Senacka Komisja ds. Kształcenia
dr inż. arch. Anna Wancław

 

 

Przedstawiciele Wydziału w Komisjach Uczelnianych

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
dr inż. arch. Agnieszka Błażko

 

Uczleniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Ksztalcenia
dr inż. arch. Anna Wancław,

 

Rada Biblioteczna PG
dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański

 

 

Przedstawiciele Wydziału w Komisjach Ustawowych

Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich
prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens - przewodniczący

 

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów
dr hab. inż. arch. Robert Idem - przewodniczący

 

 

Przedstawiciele Wydziału w Komisjach Rektorskich

Rektorska Komisja ds.  Budżetu Obywatelskiego
prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka

 

Rektorska Komisja ds.Nagród dla Nauczycieli Akademickich
prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz

 

Rektorska Komisja ds. Orderów i Odznaczeń oraz Medalu KEN
prof. dr hab. inż. Andrzej Kulowski,

 

Komitet Redakcyjny Wydawnictwa PG / Redaktor Działu WA Zeszytów Naukowych i Monografii PG

prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik,

 

 

Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik Rektora ds. Artystycznych
prof. sztuki Jan Buczkowski

 

Pełnomocnik Rektora ds. Zagospodarowania Przestrzennego Kampusu PG
prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka

 

Rada Projektu „Inżynier Przyszłości”

dr inż. arch. Agnieszka Błażko