Koło Naukowe Projektowania Parametrycznego

Celem działalności Koła jest  poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie rozwoju technik architektonicznego projektowania komputacyjnego  i cyfrowej fabrykacji. KNPP stanowi przestrzeń do  badania możliwości nowoczesnych narzędzi do wspomagania projektowania oraz tworzenia własnych procedur wykorzystywanych na różnych etapach procesu projektowego, zdobywania i wymiany  doświadczeń między członkami Koła a innymi podmiotami oraz popularyzacja indywidualnych osiągnięć członków Koła w powyższym zakresie. 


Opiekun naukowy:
dr hab. inż. arch. Maria Helenowska Peschke
mhelen@pg.edu.pl

Prezes KNPP: 
Michaela Warzecha   
miszelak@gmail.com

Wiceprezes KNPP: 
Jakub Werner
werner.jakub@gmail.com