Koło Naukowe Lem-ur powstało z inicjatywy studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Zadania jakie przed sobą stawiamy są związane z działalnością naukową i społeczną.
Liczymy, że przygotowywane przez nasz zespół przedsięwzięcia pozwolą na promocję naszych Wydziałów
i Uczelni, jak również będą powodem satysfakcji zarówno dla osób zaangażowanych w działalność koła jak
i wszystkich uczestników realizowanych przez nas projektów.