Do podstawowych kierunków badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych na Wydziale Architektury PG należą:

 • Historyczne zespoły i obiekty architektoniczne Gdańska, Gdyni i regionu nadmorskiego oraz problemy ich ochrony(opis jak w Sprawozdanie Hab. po linku lub rozwinięciu i tak dla każdego kierunku)
 • Dziedzictwo europejskiego modernizmu i jego ochrona ze szczególnym uwzględnieniem modernizmu gdyńskiego (opis)
 • Wspólne dziedzictwo architektoniczne Europy – teoria i praktyka konserwatorska
 • Problemy teorii i krytyki architektury
 • Współczesne problemy kształtowania architektury
 • Technologia i rozwiązania konstrukcyjne współczesnych oraz zabytkowych obiektów budowlanych
 • Strategie odnowy obszarów nadwodnych, zastosowania innowacyjnych rozwiązań architektury pływającej
 • Projektowanie dla potrzeb osób z ograniczoną mobilnością i percepcją oraz projektowanie uniwersalne
 • Współczesne problemy kształtowania krajobrazu, ruralistyki i ochrony dziedzictwa obszarów wiejskich
 • Rozwój i rewitalizacja miast i zespołów metropolitalnych
 • Transformacja i rozwój przestrzeni publicznej miasta
 • Kształtowanie profilu kształcenia w zakresie gospodarowania przestrzenią w świetle doświadczeń międzynarodowych
 • Zastosowanie technologii obliczeniowych do projektowania i Fabrykacji