Zasady projektowania

Podstawy geografii ekonomicznej

Ekonomia

Podstawy gospodarowania przestrzenią

Społeczno kulturowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią

Ekonomika miast i regionów

Projektowanie regionalne

Zarządzanie rozwojem przestrzennym

Teoria systemów

Teoria organizacji i zarządzania