Pracownicy Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego
 

 

prof. zw. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
Profesor zw. PG, Kierownik Katedry

Gmach Główny, pokój 414         

plorens@pg.edu.pl 

 

prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Parteka
Profesor zw. PG

Gmach Główny, pokój 414

parta@pg.edu.pl

(58) 347 22 60

dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. PG
Profesor nadzw. PG, socjolog, Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Architektury PG (od 2016)

•     Przewodnicząca Sekcji Socjologii Miasta (od 2016)
•    Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydz. Architektury PG
•    Recenzent „Studiów Lokalnych i Regionalnych”
•    Recenzent „Górnośląskich Studiów Socjologicznych”
•    Członek Wydziałowej Komisji ds. przewodów doktorskich i habilitacyjnych
•    Członek Wydziałowej Komisji ds. kształcenia
•    Członek Komisji Kształtowania Przestrzeni Polski Północnej PAN
•    Członek Rady Kultury Gdańska

Gmach Główny, pokój 301

mdym@pg.edu.pl

(58) 347 10 62

dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, prof. PG
Profesor nadzw. PG

Gmach Główny, pokój 414

juspecze@pg.edu.pl

dr hab. inż. arch. Izabela Mironowicz, prof. PG
Profesor nadzw. PG

Gmach Główny, pokój 414

izabela.mironowicz@pg.edu.pl

dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska, prof. PG
Profesor nadzw. PG

Gmach Główny, pokój 414

asasbo@pg.edu.pl

58 348 60 96

dr hab. inż. arch. Jacek Sołtys, prof. PG
Profesor nadzw. PG

Gmach Główny, pokój 414

jsoltys@pg.edu.pl

 

dr hab. inż. Anna Styszyńska, prof. PG
Profesor nadzw. PG

Gmach Główn, pokój 414

anna.styszynska@pg.edu.pl

 

dr hab inż. arch. Daniel Załuski, prof. PG
Profesor nadzw. PG

Gmach Główny, pokój 414

daniel.zaluski@pg.edu.pl

(58) 348 60 96

dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka prof. PG
Profesor nadzw. PG

Gmach Główny, pokój 414

karkrosn@pg.edu.pl

dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz
Adiunkt z habilitacją

Gmach Główny, pokój 414

elzsycz@pg.edu.pl

dr inż. arch. Joanna Bach-Głowińska
Adiunkt

Gmach Główny, pokój 414

joaglowi@pg.edu.pl

dr inż. arch. Jakub Bladowski
Adiunkt

Gmach Główny, pokój 414

jakub.bladowski@pg.edu.pl

  dr inż. arch. Anna Golędzinowska
Adiunkt

Gmach Główny, pokój 414

annagoled@pg.edu.pl

dr inż. arch. Dorota Kamrowska-Załuska 
Adiunkt

Gmach Główny, pokój 414

dzaluska@pg.edu.pl

(58) 347 60 99

dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska 
Adiunkt

Gmach Główny, pokój 414

malposta@pg.edu.pl

dr inż. arch. Łukasz Pancewicz
Adiunkt

Gmach Główny, pokój 414

lukasz.pancewicz@pg.edu.pl

dr inż. arch. Gabriela Rembarz 
Adiunkt

Gmach Główny, pokój 414

grem@pg.edu.pl

(58) 347 16 06

dr inż. arch. Magdalena Rembeza 
Adiunkt

Gmach Główny, pokój 414

magrembe@pg.edu.pl

(58) 348 60 96

dr Magdalena Szmytkowska 
Adiunkt

Gmach Główny, pokój 414

magszmyt@pg.edu.pl

dr inż. arch. Roman Ruczyński 
Starszy Wykładowca

Gmach Główny, pokój 301

roman.ruczynski@pg.edu.pl

(48) 347 10 62

mgr inż. arch. Janusz Gujski 
Starszy Wykładowca

Gmach Główny, pokój 301

gujski@pg.edu.pl

dr inż. arch. Monika Arczyńska
Asystent
Gmach Główny, pokój 414

monarczy@pg.edu.pl

MSc in Light & Lighting Natalia Sokół 
Asystent

Gmach Główny, pokój 414

natalia.sokol@pg.edu.pl