MONOGRAFIE KATEDRALNE

MIASTO - METROPOLIA - REGION 

Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast

Red. Piotr Lorens, Justyna Martyniuk - Pęczek

MIASTO - METROPOLIA - REGION

Problemy kształtowania przestrzeni publicznych

Red. Piotr Lorens, Justyna Martyniuk - Pęczek

MIASTO - METROPOLIA - REGION

Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast

Red. Piotr Lorens, Justyna Martyniuk - Pęczek

MIASTO - METROPOLIA - REGION

Planowanie i realizacja przedsięwzięć urbanistycznych

Red. Piotr Lorens, Justyna Martyniuk - Pęczek

MIASTO - METROPOLIA - REGION

Wybrane teorie współczesnej urbanistyki

Red. Piotr Lorens, Izabela Mironowicz

MIASTO - METROPOLIA - REGION

Małgorzata Kostrzewska

Miasto europejskie na przestrzeni dziejów

INSTYTUT STUDIÓW REGIONALNYCH

Piotr Lorens

Obszary poportowe - problemy rewitalizacji